Bok:Vårt ursprung/Referenser och noter/Kapitel 2

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Vårt ursprung?
Bok MM VartUrsprung.jpg
Bokpresentation
Innehållsförteckning
Referenser och noter
 

<--- | --->Kapitel 2 - Den biologiska utvecklingen  -  sid 285 


Kapitel 2

1. Rifkin, J. "Algeny", The Viking Press, 1982 och Hsü, K. J. "Sedimentary Petrology and Biologic Evolution", JSP, vol 56, 1986, sid 729-732 och Ulander, K. "Darwinismen — mera en kulturspegling än en naturbeskrivning", Genesis, nr 2 1990, sid 22-25.

2. Sulloway, F. J. "Darwin and His Finches: The Evolution of a Legend", Journal of the History of Biology, vol 15, nr 1 1982, sid 1-53.

3. Broberg, G. "Homo Sapiens L." Lychnos-Bibliotek, 1975, sid 84-88.

4. Avsnittet om historik delvis från Baker, S. "Tvistefrågan", DSS 1980.

5. Darwin, C. "Menniskans härledning och könsurvalet", BA, 1872.

6. Darwin, C. ibid och Rifkin, J. ibid och Hsü, K. J. ibid och Ulander, K. ibid.

7. Clark, R. E. D. "Darwin: Before and After", The Paternoster Press, London 1948, sid 15.

8. Detta gick dock inte till som man ofta får lära sig i läroböcker, som t ex bygger på källor som publicerats ca 40 år efter de verkliga händelserna. Se Ulander, K. "Oxforddebatten i ny belysning", Genesis, nr 3 1990, sid 22-25.

9. Marsh, F. L. "Variation and Fixity in Nature", Pacific Press Publ., Mountain View 1976, sid 14-15, 31-35, 65-78 och Scherer, S. (red.) "Typen des Lebens", Studium Integrale, Pascal Verlag 1993 (flera kapitel i denna bok och/eller sammanfattningarna är på engelska) och Brand, L. R. "Toward the Original Created Kinds", Origins, vol 23, 1996, sid 106-109 och Scherer, S. "Basic Types of Life", ICC3, sid 467-483 och Gray, A. P. "Mammalian Hybrids", Tech. Comm. No 10, Commonwealth Bureau of Animal Breeding and Genetics, Edinburgh 1954, sid 19-25 och Gray, A. P. "Bird Hybrids", Tech. Comm. No 13, Commonwealth Bureau of Animal Breeding and Genetics, Edinburgh 1958 (alla korsningar från Gray, ca 1250 st, finns i tabellform i Siegler, H. R. "Evolution eller degeneration?", Kyrkliga förbundets bokförlag, Göteborg 1975, sid 87-115) och Siegler, H. R. "The Magnificience of Kinds as Demonstrated by Canids", CRSQ, vol 11, 1974, sid 94-97 och Siegler, H. R. "A Creationists' Taxonomy", CRSQ, vol 15, 1978, sid 11, 36-38 och Futuyma, D. J. "Science on Trial", Pantheon Books, New York 1995, sid 58 och Scherer, S. "Hybridiserung und Verwandtschaftsgrade innerhalb der Anatidae", Journal für Ornithologie, vol 123, nr 4 1982, sid 357-380 och Scherer, S. & Sontag, C. "Zur molekularen Taxonomie und Evolution der Anatidae", Zeitung für zoologische Systematik und Evolutionsforschung, band 24, 1986, nr 1, sid 1-19 och Grant, P. R. & Grant, B. R. "Hybridization of Bird Species", Science, vol 256, 1992, sid 193-197 och WMA "The Biota and Logistics of Noah's Ark", ICC3, sid 623-631 och Robinson, D. A. "A Mithochondrial DNA Analysis of the Testudine Apobaramin", CRSQ, vol 33, 1997, sid 262-272 och Morell, V. "The Origin of Dogs: Running With the Wolves", Science, vol 276, 1997, sid 1647-1648 och Robinson, D. A. & Cavanaugh, D. P. "Evidence for a Holobaraminic Origin of the Cats", CRSQ, vol 35, 1998, sid 2-14 och More, E. R. J. "The Created Kind — Noah's Doves, Ravens and Their Descendants", ICC4, sid 407-418 och Batten, D. "Ligers and Wholphins?", EN, vol 22, nr 3 2000, sid 28-33.

10. Lammerts, W. E. "The Galápagos Island Finches", CRSQ, vol 3, 1966, sid 73-79 och Marsh, F. L. 1976, ibid och Grant, P. R. "Natural Selection and Darwin's Finches", SCIAM, vol 265, okt 1991, sid 60-65 och Walker, M. "Flying Out of Control", NS, vol 165, 22 jan 2000, sid 15.

11. Hur en art definieras är en omtvistad fråga, men förenklat kan man säga att en art är en grupp djur eller växter som ej kan korsas och ge fruktsam avkomma med en annan grupp djur eller växter. Avkomman blir således steril, eller också blir det ingen avkomma alls. Detta kan även ske hos människor, men då kallas det inte nya arter! Se Batten, D. 2000, ibid. Se även Cumming, K. B. "On the Changing Definition of the Term Species", Impact nr 211, ICR, jan 1991.

12. Jones, A. J. "The Genetic Integrity of the ‘Kinds' (Baramins): A Working Hypothesis", CRSQ, vol 19, 1982, sid 13-18 och Meyer, A. "Phenotypic Plasticity and Heterochrony in Cichlasoma Managuense (Pisces, Cichlidae) and their Implications for Speciation in Cichlid Fishes" Evolution, vol 41, 1987, sid 1357-1369 och James, F. C. "Environmental Component of Morphological Differentiation in Birds", Science, vol 221, 1983, sid 184-186 och "Rapid Speciation", Origins, vol 19, 1992, sid 82-83 och Wieland, C. "Brisk Biters", EN, vol 21, nr 2, 1999, sid 41.

I ett exempel publicerat av evolutionister fick man fram upp till 10 miljoner gånger snabbare (mikro)evolution än man menar sig observera hos fossilen. Se Reznick, D. N. et al "Evaluation of the Rate of Evolution in Natural Populations of Guppies", Science, vol 275, 1997, sid 1934-1937.

13. Mallet, J. "The Evolution of Insecticide Resistance: Have the Insects Won?", TREE, vol 4, nov 1989, sid 336-340.

14. O'Neill, R. J. W. et al Nature, vol 393, 1998, sid 68-72 och O'Neill, R. J. W. et al "Reply", Nature, vol 401, 1999, sid 132 och Jerlström, P. "Jumping Wallaby Genes and Post-Flood Speciation", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 9-10.

15. Dobzhansky, T. et al, "Evolution", WHF, 1977 och Gibbons, A. & Morell, V. "Special News Report: Speciation", Science, vol 273, 1996, sid 1496-1502.

16. Scherer, S. (red.) ibid, 1993, sid 134.

17. McLeod, K. C. "The Sickle Cell Trait", CRSQ, vol 19, 1982, sid 19-26. Se även Hill, V. S. H. et al "Common West African HLA Antigens are Associated With Protection from Severe Malaria", Nature, vol 352, sid 595-600 för annorlunda typ av motståndskraft.

18. Wieland, C. "Antibiotic Resistance in Bacteria", ENTJ, vol 8, 1994, sid 5-6 och Wieland, C. "Superbugs", EN, vol 20, 1997/98, sid 10-13.

19. Kollar, E. J. & Fisher, C. "Tooth Induction in Chick Epithelium: Expression of Quiescent Genes for Enamel Synthesis", Science, vol 207, 1980, sid 993-995 och Scherer, S. 1982, ibid och Meyer, A. ibid och Greene, E. "A Diet-Induced Developmental Polymorphism in a Caterpillar", Science, vol 243, 1989, sid 643-646 och Scherer, S. ibid 1993 och Olsson, L. "Salamandern som utmanar utvecklingsläran", FoF, nr 7 1994, sid 36-40 och Thaler, D. S. "The Evolution of Genetic Intelligence", Science, vol 264, 1994, sid 224-225 och Brand, L. "Faith, Reason, & Earth History", AUP, 1997, sid 170 och Mlot, C. "Plant Biology in the Genome Era", Science, vol 281, 1998, sid 331-332.

20. Lees, D. R. & Creed, E. R. "Industrial Melanism in Biston betualria", Journal of Animal Ecology, vol 99, febr 1975, sid 67-83 och Coyne, J. A. "Not Black and White", Nature, vol 396, 1998, sid 35-36 och Annala, V. "Björkmätarmyten avslöjad", Genesis, nr 3 1999, sid 13-15. Se även Ritland, D. B. & Brower, L. P. "The Viceroy Butterfly is not a Batesian Mimic", Nature, vol 350, 1991, sid 497-498, för andra omtolkningar av färgmönster hos fjärilar.

21. Morris, H. M. & Parker, G. E. "What Is Creation Science?", MB 1982, sid 65-72 och Nordström, S. "Livet — en gåta", EFS 1985, sid 44.

22. Huxley, J. "Evolution in Action", CW 1953, sid 47. Se även Ambrose, E. J. "The Nature and Origin of the Biological World", Ellis Horwood Publ. (JW), 1982, sid 117, 120 och Sarfati, J. "Climbing Mount Improbable", ENTJ, vol 12, 1998, 29-34.

23. Ambrose, E. J. ibid, sid 120-124.

24. Det finns dock tecken på att mutationer inte är helt slumpmässiga, så att samma mutation kan uppkomma flera gånger. Se Cunningham, C. W. et al i Molecular Biology and Evolution, vol 14, 1997, sid 113-116; taget från Origins, vol 24, 1997, sid 91-92. Detta kan i så fall förklara att samma mutationer kan finnas hos olika djur eller växter, även om de inte är släkt. (Ibland kallar man dock oväntade likheter, hos t ex schimpanser och människor, för "mutationer som uppkommit innan varelserna skilts åt", utgående från en tolkning grundad på evolutionsteorin. Detta kan således vara mutationer som uppkommit oberoende av varandra, eller — kanske mer troligt — en kontruktion i arvsanlagen som vi ännu inte vet vad den har för funktion.)

25. Reidl, R. "Order in Living Organisms: A Systems Analysis of Evolution", JW, 1978, sid 165-171 och Tiedje, S. "Mutationer stöder inte evolution", Genesis, nr 4, 1998, sid 12-24.

26. Duffet, G. "A Linkological Study of Man and Ape" i "Understanding Fossils & Earth History", Tyler, D. J. (red.) BC (Spec. Issue) No 18, Glasgow 1984, sid 37-42.

27. Grassé, P. P. "Evolution of Living Organisms", AP 1977, sid 88, 211.

28. ibid, sid 97. Se även Moorhead, P. S. & Kaplan, M. M. "Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution", WIP 1967, sid 73-80.

29. Bergman, J. "The Problem of Extinction and Natural Selection", CRSQ, vol 30, 1993, sid 93-106.

30. "A Gift for Vividness", Time, 20 okt 1980, sid 62.

31. Grassé, P. P. ibid, sid 107.

32. Denton, M. "Evolution: A Theory in Crisis", HPG 1985, sid 61, 308-325 och Zuckerkandl, E. "The Appearance of New Structures and Functions in Proteins During Evolution", JME, vol 7, 1975, sid 21-23 och Reinikainen, P. "Evolutionen är omöjlig!", Genesis, nr 3, 1999, sid 11-12 och Sarfati, J. D. "Design in Living Organisms: Motors", ENTJ, vol 12, 1998, sid 3-5.

33. Se exempel i Scherer, S. 1982, ibid.

34. Se exempel tidigare i kapitlet och i böcker om växt- och djurförädling. Se även McCluskey, E. S. "Which Vertebrates Make Vitamin C?", Origins, vol 12, 1985, sid 96-100 och Reid, R. G. B. "Evolutionary Theory: The Unfinished Synthesis", Cornell UP, Ithaca 1985, sid 287-290.

35. Marsh, F. L. 1976, ibid och Scherer, S. (red.) 1993 ibid och Brand, L. R. 1996, ibid och Scherer, S. ICC3, ibid.

36. Gibson, L. J. "Chromosomal Changes in Mammalian Speciation: A Literature Review", Origins, vol 11, 1984, sid 67-89 och More, E. R. J. ibid.

37. Marsh, F. L. 1976, ibid.

38. Patterson, C. "Cladistics and Classification", NS, vol 94, 1982, sid 303-306.

39. Ager, D. V. "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the Geologists' Association, London, vol 87, juli 1976, sid 132.

40. Se t ex Dobzhansky, T. et al, "Evolution", ibid, sid 430. åsikten att "fyrbenta fisken" är förfader till alla andra landdjur delas dock inte av dem som gjort de grundligaste undersökningarna. Se Jarvik, E. "The Oldest Tetrapods and Their Forerunners", Scientific Monthly, vol 80, mars 1955, sid 141-154.

41. Gish, D. T. "Evolution: The Fossils Still Say No!", ICR 1995, sid 83-96 och Anderson, J. K. & Coffin, H. G. "Fossils in Focus", Zondervan Publ. House, Grand Rapids 1977, sid 49-53 och Jarvik, E., ibid och Schultze, H.-P. "A Comparison of Controversial Hypotheses on the Origin of Tetrapods" i "Origins of the Higher Groups of Tetrapods", Schultze, H.-P. & Trueb, L. (red.) Cornell UP, 1991, sid 56-62 och Clack, J. A. "The Neurocranium of Acanthostega gunnari, Jarvik and the Evolution of the Otic Region in Tetrapods", ZJ, vol 122, 1998, sid 61-97.

42. Schultze, H.-P. ibid och Brown, C. "Devonian Fish and Amphibians and the Gene-Theme Model", CRSQ, vol 33, 1996, sid 13-15 och Roush, W. "`Living Fossil' Fish Is Dethroned", Science, vol 277, 1997, sid 1436 och Rasmussen, A-S. et al "The Mitochondrial DNA Molecule of the Hagfish (Myxine glutinosa) and Vertebrate Phylogeny", JME, vol 46, 1998, sid 382-388.

43. Schultze, H.-P. ibid Clack, J. A. "Devonian Tetrapod Trackways and Trackmakers; A Review of the Fossils and Footprints", PPP, vol 130, 1997, 227-250 och Johanson, Z. & Ahlberg, P. E. "A Complete Primitive Rhizodont from Australia", Nature, vol 394, 1998, sid 569-572 och Clack, J. A. 1998, ibid och Zimmer, C. "At the Water's Edge", The Free Press, 1998, sid 99.

44. Schultze, H.-P. ibid och Clack, J. A. 1997, ibid.

45. Gregory, W. K. & Raven, H. C. "Studies on the Origin and Early Evolution of Paired Fins and Limbs", AN, vol 42, 15 nov 1941, sid 273-360.

46. Jarvik, E. "Basic Structure and Evolution of Vertebrates", vol 1, AP 1980, sid 235.

47. Colbert, E. H. "Evolution of the Vertebrates", 3:e uppl., JW 1980.

48. Heilmann, G. "The Origin of Birds", H. F. & G. Witherby, London 1926.

49. Tarsitano, S. & Hecht, M. K. "A Reconsideration f the Reptilian Relationships of Archaeopteryx", ZJ, vol 69, juni 1980, sid 149-182 och Benton, M. "No Consensus on Archaeopteryx", Nature, vol 305, 1983, sid 99-100 och Haubitz, B. et al "Computed Tomography of Archaeopteryx", Paleobiology, vol 14, 1988, sid 206-213 och Calais, R. C. "Response to Padian", CRSQ, vol 25, 1989, sid 202-207 och Morell, V. "Archaeopteryx: Early Bird Catches a Can of Worms", Science, vol 259, 1993, sid 764-765 och Feduccia, A. "Evidence from Claw Geometry Indicating Arboreal Habits of Archaeopteryx", Science, vol 259, 1993, sid 790-793 och Holmes, B. "Wingin It", NS, vol 162, 8 maj 1999, sid 10 och Knight, J. "Dinosaur Theory Put to Flight", NS, vol 156, 1 nov 1997, sid 20 och Hinchliffe, R. "The Forward March of the Bird-Dinosaurs Halted?", Science, vol 278, 1997, sid 596-597 och Burke, A. C. & Feduccia, A. "Developmental Patterns and the Identification of Homologies in the Avian Hand", Science, vol 278, 1997, sid 666-668.

50. Shipman, P. "Birds Do It... Did Dinosaurs?", NS, vol 153, 1 feb 1997, sid 27-31.

51. Feduccia, A. "The Age of Birds", Harvard UP, Cambridge 1980, sid 25-37 och Duffet, G. "Archaeopteryx Lithographica Reconsidered", BC (Spec. Issue), 1983 och Tarsitano, S. & Hecht, M. K. ibid, sid 149-182 och Hecht, M. K. et al (red.) "The Beginning of Birds", Eichstätt 1985, sid 16-17, 26-28, 149-160, 177-183, 211-215 och Chatterjee, S. "The Rise of Birds", John Hopkins UP, Baltimore 1997, sid 7.

52. Feduccia, A. "Explosive Evolution in Tertiary Birds and Mammals", Science, vol 267, 1995, sid 637-638 och Hou, L. et al "Early Adaptive Radiation of Birds: Evidence from Fossils from Northeastern China", Science, vol 274, 1996, sid 1164-1167 och Morell, V. "Fossilized Hatchling Heats Up The Bird-Dinosaur Debate", Science, vol 276, 1997, sid 1501 och Gibbons, A. "Missing Link Ties Birds, Dinosaurs", Science, vol 279, 1998, sid 1851-1852 och Forster, C. A. et al "The Theropod Ancestry of Birds: New Evidence from the Late Cretaceous of Madagascar", Science, vol 279, 1998, sid 1915-1919 och Dal Sasso, C. & Signore, M. "Exceptional Soft-Tissue Preservation in a Theropod Dinosaur from Italy", Nature, vol 392, 1998, sid 383-387 och Padian, K. "When is a Bird Not a Bird?", Nature, vol 393, 1998, sid 729-730 och Qiang, J. et al "Two Feathered Dinosaurs from Northeastern China", Nature, vol 393, 1998, sid 753-761 och Ackerman, J. "Dinosaurs Take Wing", NG, vol 194, juli 1998, sid 74-99 och Xu, X. et al "A Therizinosauroid Dinosaur with Integumentary Structures from China" Nature, vol 399, 1999, sid 350-354 och Hou, L. et al "A Diapsid Skull in a New Species of the Primitive Bird Confuciusornis", Nature, vol 399, 1999, sid 679-682 och Xu, X. et al "A Dromaeosaurid Dinosaur with a Filamentous Integument from the Yixian Formation of China", Nature, vol 401, 1999, sid 262-266 och Appenzeller, T. "T. Rex Was Fierce, Yes, But Feathered, Too", Science, vol 285, 1999, sid 2052-2053 och Camp, A. L. "On the Alleged Dinosaurian Ancestry of Birds", BC, vol 13, nr 28 2000, sid 4-18.

53. Appenzeller, T. ibid.

54. Gibbons, A. "Lung Fossils Suggest Dinos Breathed in Cold Blood" & "Plucking the Feathered Dinosaur", Science, vol 278, 1997, sid 1229-1230 och Appenzeller, T. ibid. Se även Hect, J. "Flying Dinosaurs Were Bats Out of Hell", NS, vol 144, 15 okt 1994, sid 18, för liknande kritik till behårade flygödlor.

55. Appenzeller, T. ibid.

56. Sloan, C. P. "Feathers for T. rex?", NG, vol 196, nov 1999, sid 98-107.

57. Sarfati, J. "`Birdosaur' Beat-Up" EN, vol 22, nr 2 2000, sid 54-55 och "Fossil Smuggling Unopposed", Nature, vol 403, 2000, sid 687 och Hecht, J. "F is for Fake", NS, vol 165, 19 feb 2000, sid 12 och Holden, C. "Florida Meeting Shows Perils, Promise of Dealing for Dinos", Science, vol 288, 2000, sid 238-239 och Molén, G. "Piltdownfågeln", Genesis, nr 2 2000, sid 8-9. För mer debatter, se: Stokestad, E. "Feathers, or Flight for of Fancy?", Science, vol 288, 2000, sid 2124-2125 och Dalton, R. "Feathers Fly in Beijing", Nature, vol 405, sid 992 och Hecht, J. "Feathers Fly", NS, vol 167, 1 juli 2000, sid 18.

58. Olson, S. L. & Feduccia, A. "Flight Capability and the Pectoral Girdle of Archaeopteryx", Nature, vol 278, 1979, sid 247-248 och Feduccia, A. ibid, 1980, sid 4-5, 58 och Martin, L. D. "The Relationship of Archaeopteryx to Other Birds" i Hecht, M. K. et al (red.) 1985, ibid, sid 177-183.

59. Hou, L. et al 1996, ibid.

60. Ostrom, J. H. "Bird Flight: How did it Begin?", AS, vol 67, 1979, sid 45-56. Se även Burgers, P. & Chiappe, L. M. "The Wing of Archaeopteryx as a Primary Thrust Generator", Nature, vol 399, 1999, sid 60-62.

61. Feduccia, A. 1980, ibid, sid 45-54 och Cowen, R. "History of Life", Blackwell Scientific Publ., 1990, sid 254 och Brush, A. H. "On the Origin of Feathers", Journal of Evolutionary Biology, vol 9, 1996, sid 131-142.

62. Feduccia, A. & Tordoff, H. B. "Feathers of Archaeopteryx: Asymmetric Vanes Indicate Aerodynamic Function", Science, vol 203, 1979, sid 1021-1022 och Feduccia, A. "On Why the Dinosaur Lacked Feathers" i Hecht, M. K. et al (red.) 1985, sid 75-79.

63. Nilsson, H. "Synthetische Artbildung", vol 2, Gleerup, Lund 1953, sid 1192-1194 och Feduccia, A. 1980, ibid, sid 62-71.

64. Martin, L. D. et al "The Origin of Birds: Structure of the Tarsus and Teeth", The Auk, vol 97, jan 1980, sid 86-93 och Martin, L. D. 1985, ibid.

65. Thomson, Sir A. L. "A New Dictionary of Birds", Nelson, London 1964, sid 842-844.

66. Denton, M. ibid, sid 107, 199-232.

67. Feduccia, A. 1980, ibid, sid 45-54 och Chinsamy, A. et al "Growth Rings in Mesozoic Birds", Nature, vol 368, 1994, sid 196-197 och Geist, N. R. & Jones, T. D. "Juvenile Skeletal Structure and the Reproductive Habits of Dinosaurs", Science, vol 272, 1996, sid 712-714 och Gibbons, A. 1997, ibid och Ruben, J. A. et al "Lung Structure and Ventilation in Theropod Dinosaurs and Early Birds", Science, vol 278, 1997, sid 1267-1270 och Ruben, J. A. et al "Pulmonary Function and Metabolic Physiology of Theropd Dinosaurs", Science, vol 283, 1999, sid 514-516.

68. Nilsson, H. ibid. Översättning av den tyskspråkiga delen av Nilssons arbete finns i Cousins, F. W. "The Alleged Evolution of Birds (Archaeopteryx)", i "Symposium on Creation 3" Patten, D. W. (red.), BB 1971, sid 89-99.

69. Chatterjee, S. "Cranial Anatomy and Relationships of a New Triassic Bird from Texas", PTR, serie B, 1991, sid 277-342 och Anderson, L. "Early Bird Threatens Archaeopteryx's Perch", Science, vol 253, 1991, sid 35 och Chatterjee, S. 1997, ibid, sid 33-38.

70. Lockley, M. G. et al "The Track Record of Mesozoic Birds: Evidence and Implications", PTR, serie B, vol 336, 1992, sid 113-134.

71. Ackerman, J. "Dinosaurs Take Wing", NG, vol 194, juli 1998, sid 74-99 och Zhao, X. & Xu, X. "The Oldest Coelosaurian", Nature, vol 394, 1998, sid 234-235.

72. Hou, L. et al 1996, ibid.

73. Duffet, G. ibid.

74. Feduccia, A. 1980, ibid, sid 4.

75. ibid, sid 62-81.

76. "Djurens värld", FN, band 8 sid 26-27, band 10 sid 349 och Tarsitano, S. & Hecht, M. K. ibid, sid 157 och Britt, B. B. et al "Postcranial Pneumatization in Archaeopteryx", Nature, vol 395, 1998, sid 374-376.

77. Gould, S. J. & Eldredge, N. "Punctuated Equilibria Reconsidered", Paleobiology 3, 1977, sid 147.

78. Kermack, K. A. et al "The Lower Jaw of Morganucodon", ZJ, vol 53, sept 1973, sid 156-165 och Colbert, E. H. "Evolution of the Vertebrates", ibid, fig 93, sid 250 och Mehlert, A. W. "The Origin of Mammals: A Study of Some Important Fossils", ENTJ, vol 7, 1993, sid 122-139 och Gish, D. T. 1995 ibid, sid 147-176.

79. Kermack, K. A. et al ibid och Mehlert, A. W. ibid.

80. Novacek, M. J. "Wandering Across Time", Nature, vol 358, 1992, sid 192 och Fox, R. C. "Post-Jurassic Mammal-Like Reptile from the Palaeocene", Nature, vol 358, 1992, sid 233-235 och Rowe, T. "At the Roots of the Mammalian Family Tree", Nature, vol 398, 1999, sid 283-284 och Qiang, J. et al "A Chinese Triconodont Mammal and Mosaic Evolution of the Mammalian Skeleton", Nature, vol 398, 1999, sid 326-330 och Zimmer, C. "Fossil Offers a Glimpse Into Mammals' Past", Science, vol 283, 1999, sid 1989-1990.

81. Jaanusson, V. "Functional Thresholds in Evolutionary Progress", Lethaia, vol 14, 1981, sid 251-260.

82. En del hästar med tänder gjorda för "att äta gräs" åt dock förmodligen bara blad och andra mjuka växtdelar. Se: Morell, V. "Dietary Data Straight from the Horse's Mouth", Science, vol 283, 1999, sid 773 och MacFadden, B. J. et al "Ancient Diets, Ecology, and Extinction of 5-Million-Year-Old Horses from Florida", Science, vol 283, 1999, sid 824-827.

83. MacFadden, B. J. "Cladistic Analysis of Primitive Equids, with Notes on Other Perissodactyls", SZ, vol 25, mars 1976, sid 1-14 och Simpson, G. G. "Horses", Oxford UP, New York 1951, sid 122-123, 203.

84. Abel, O. "Paläobiologie und Stammesgeschichte", Verlag von Gustav Fisher, Jena 1929, sid 284-290 och MacFadden, B. J. et al "Sr-Isotopic, Paleomagnetic, and Biostratigraphic Calibration of Horse Evolution: Evidence from the Miocene of Florida", Geology, vol 19, 1991, sid 242-245.

85. Osborn, H. F. "Equidae of the Oligocene, Miocene, and Pliocene of North America, Iconographic Type Revision", Memoirs of the American Museum of NH, vol 2, New York 1918, sid 74-75. Som exempel kan nämnas att en av de "minst utvecklade" — Parahippus cognatus — uppkom bland de sista, medan en av de "mest utvecklade" — P. coloradensis — uppkom samtidigt med de första Parahippus-arterna.

86. Scott, W. B. "A History of Land Mammals in the Western Hemisphere", 2:a uppl., MAC 1937, sid 409.

87. I gruppen Parahippus finns fynd som av vissa forskare anses vara mellanformer mellan Parahippus och Merychippus (t ex med hänvisning till bilder i Osborn, H. F. ibid där några av de "minst utvecklade" uppkom bland de sista; se sid 74-75 i Osborn). Dessa består dock endast av tänder och delar av käkar som kan vara svåra att knyta till något skelett. Tänderna och käkarna skulle kunna delas upp på Parahippus och Merychippus, snarare än någon mellanform mellan dem.

88. MacFadden, B. J. "Fossil Horses", CUP, 1992, sid 92-10. Se även Scheven, J. "Mega-Sukzessionen und Klimax im Tertiär", WUW 1988 och WWW.

89. Scott, W. B. ibid, sid 408 och Osborn, H. F. ibid, sid 74 och Barnhart, W. R. "A Critical Evaluation of the Phylogeny of the Horse", ICR, 1987 och MacFadden, B. J. ibid, 1992, sid 255-257 och Storer, J. E. & Bryant, H. N. "Biostratigraphy of the Cypress Hills Formation (Eocene to Miocene), Saskatchewan", JP, vol 67, 1993, sid 660-669 och Gould, S. J. & Eldredge, N. "Punctuated Equilibrium Comes of Age", Nature, vol 366, 1993, sid 223-227 och Scheven, J. ibid 1988/1998.

90. Barnhart, W. R. ibid, sid 140-143.

91. Owen, R. "On the Anatomy of Vertebrates", vol 3: Mammals, Longmans, Green & Co., London 1868, sid 795-796 och Marsh, O. C. "Recent Polydactyle Horse", AJS, vol 43, 1892, sid 339-355 och Reidl, R. "Order in Living Organisms: A Systems Analysis of Evolution", JW 1978, sid 165 och Barnhart, W. R. ibid och Dawkins, R. "Den blinde urmakaren", Wahlström & Widstrand, Stockholm 1988, sid 110.

92. Orlov, Y. A. et al (red.) "Fundamentals of Paleontology", vol 13 Mammals, Moskva 1962, Jerusalem 1968, sid 396.

93. Simpson, G. G. "Horses", Oxford UP, New York 1951. För ett något modernare utvecklingsträd, som dessutom har blivit något förenklat se: Mutvei, H. & Stuenes, S. "Paleontologi. Kompendium för grundkurs i paleontologi", Uppsala universitet, Paleontologiska institutionen, Uppsala 1983.

94. Figuren uppbyggd på data från: Steinmann, G. & Döderlein, L. "Elemente der Paläontologie", Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1890 och Osborn, H. F. ibid och Scott, W. B. ibid.

95. Figuren uppbyggd på data från: Steinmann, G. & Döderlein, L. ibid och Osborn, H. F. ibid och Mutvei, H. & Stuenes, S. ibid och Granger, W. "A Revision of American Eocene Horses", BAM, vol 24, 1908, sid 221-264.

96. Huxley, J. "Evolution in Action", CW 1953, sid 47-48.

97. Cronin, J. E. et al "Tempo and Mode in Hominid Evolution", Nature, vol 292, 1981, sid 113-122 och Andrews, P. "The Descent of Man", NS, vol 102, 3 maj 1984, sid 24-25.

98. Lubenow, M. L. "Bones of Contention", BB 1992, sid 28-32.

99. Martin, R. D. "Primate Origins: Plugging the Gaps", Nature, vol 363, 1993, sid 223-234.

100. "Just a Nasty Little Thing", Time, 18 febr 1980, sid 37.

101. Simons, E. L. & Pilbeam, D. R. "A Gorilla-Sized Ape from the Miocene of India", Science, vol 173, 1971, sid 23.

102. Eckhardt, R. B. "Population Genetics and Human Origins", SCIAM, vol 226, jan 1972, sid 94.

103. Pilbeam, D. R. "Gigantopithecus and the Origins of Hominidae" , Nature, vol 225, 1970, sid 516-519.

104. Zihlman, A. "Pygmy Chimps, People and the Pundits", NS, vol 104, 15 nov 1984, sid 39-40 och Andrews, P. & Cronin, J. E. "The Relationships of Sivapithecus and Ramapithecus and the Evolution of the Orang-Utan", Nature, vol 297, 1982, sid 541-546 och Cartmill, M. et al "One Hundred Years of Paleoanthropology", AS, vol 74, 1986, sid 410-420.

105. För en mer detaljerad dokumentation av Australopithecus se: Bowden, M. "Ape-Men — Fact or Fallacy?", SO 1981 och Gish, D. T. 1995, ibid, sid 209-331 och Cheek, D. W. "The Creationist and Neo-Darwinian Views Concerning the Origin of the Order Primates Compared and Contrasted: A Preliminary Analysis", CRSQ, vol 18, 1981, sid 93-110, 134 och Lubenow, M. L. ibid, 1992, 295 sidor.

106. Zuckerman, S. "Beyond the Ivory Tower", Taplinger Publ. Co., New York 1970, sid 75-94. Se även Zuckerman, S. "Correlation in the Evolution of Higher Primates" i "Evolution as a Process", Huxley, J. (red.), GAU 1958, sid 346-349.

107. Oxnard, C. E. "Human Fossils. New Views of Old Bones", The American Biology Teacher, vol 41, maj 1979, sid 264-276 och Oxnard, C. E. "The Place of the Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt?", Nature, vol 258, 1975, sid 389-395 och Oxnard, C. E. & Lisowsky, F. P. "Functional Articulation of Some Hominoid Foot Bones: Implications for the Olduvai (Hominid 8) Foot", AJPA, vol 52, 1980, sid 107-117 och Oxnard, C. E. "Fossils, Teeth and Sex", University of Washington Press, 1987. Se även Cartmill, M. et al och Frair, W. "Australopithecines: Relationship to Man", CRSQ, vol 25, 1988, sid 151-153 och Holden, C. "Best Apeman Skull Yet", Science, vol 288, 2000, sid 803.

108. Stern, J. T & Susman, R. L. "The Locomotor Anatomy of Australopithecus Afarensis", AJPA, vol 60, 1983, sid 279-317 och Mehlert, A. W. "A Review of the Present Status of Some Alleged Early Hominids", ENTJ, vol 6, 1992, sid 10-41 och Gibbons, A. "Walkers and Swingers", Science, vol 264, 1994, sid 350 och Spoor, F. et al "Implications of Early Hominid Labyrinthine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion", Nature, vol 369, 1994, sid 645-648 och Shipman, P. "Those Ears Were Made for Walking", NS, vol 143, 30 juli 1994, sid 26-29 och Horgan, J. "Standing Tall", SCIAM, vol 271, okt 1994, sid 22 och Beardsley, T. "These Feet Were Made for Walking — and?", SCIAM, vol 273, okt 1995, sid 19-20 och Mehlert, A. W. "Australopithecus and Homo Habilis — Pre-Human Ancestors?", ENTJ, vol 10, 1996, sid 219-240. Se även "Old Hand", Science, vol 287, 2000, sid 37.

109. "The Lucy Link", Time, 29 jan 1979, sid 35.

110. Cherfas, J. "Trees Have Made Man Upright", NS, vol 97, 1983, sid 172-178 och Zihlman, A. ibid och Bower, B. "Ancient Reproduction Gets Pelvic Thrust", SN, vol 128, 1985, sid 376 och Molén, M. "‘Lucy' — vad är fakta och vad är tro?", Biologen, nr 2 1990, sid 26-28 och Lubenow, M. L. "Palaeoanthropology in Review", ENTJ, vol 10, 1996, sid 10-17. För ytterligare dokumentation se Bowden, M. ibid, sid 216-236.

111. Mehlert, A. W. "A Review of the Present Status of Some Alleged Early Hominids", ENTJ, vol 6, 1992, sid 10-41 och Mehlert, A. W. ibid, 1996.

112. Johanson, D. C. & White, T. D. "On the Status of Australopithecus Afarensis", Science, vol 207, 1980, sid 1104.

113. Shreeve, J. "Sexing Fossils: A Boy Named Lucy?", Science, vol 270, 1995, sid 1297-1298.

114. Wood, B. "The Oldest Hominid Yet", Nature, vol 371, 1994, sid 280-281 och White, T. D. et al "Australopithecus ramidus, a New Species of Early Hominid from Aramis, Ethiopia", Nature, vol 371, 1994, sid 306-312 och Peil, K. P. "Australopithecus ramidus: the Oldest `Hominid' Yet?", CRSQ, vol 32, 1995, sid 99-101 och Lubenow, M. L. ibid, 1996.

115. Bowden, M. "Ape-Men — Fact or Fallacy?", SO 1981.

116. Hillaby, J. "Out and About", NS, vol 56, 1972, sid 715.

117. Leakey, R. "Skull 1470", NG, vol 143, 1973, sid 819-829 och Leakey, R. E. F. "Evidence for an Advanced Plio-Pleistocene Hominid from East Rudolf, Kenya", Nature, vol 242, 1973, sid 447-450.

118. Fitch, F. J. & Miller, J. A. "Radioisotopic Age Determinations of Lake Rudolf Artefact Site", Nature, vol 226, 1970, sid 226-228. Även andra dateringar har gett fel åldrar — upp till 549 miljoner år — vilket man förklarar med att mineralkorn behållit sin ålder från äldre berg. Se Gleadow, A. J. W. "Fission Track Age of the KBS Tuff and Associated Hominid Remains in Northern Kenya", Nature, vol 284, 1980, sid 225-230.

119. Lewin, R. "Bones of Contention", Simon & Schuster, New York 1987. Denna bok utelämnar dock många viktiga detaljer. Se Bowden, M. ibid, sid 66-67, 198-215 och Lubenow, M. L. "Problemen med att datera skalle 1470", Genesis, nr 3, 1997, sid 29-31 och Lubenow, M. L. ibid, 1992, sid 162-166, 247-266, 286 för noggrannare dokumentation av de olika dateringarna, beskrivningarna av fynden och referenser till detta. Se även Odin, G. S. (red.) "Numerical Dating in Stratigraphy", JW 1982, sid 219.

120. Lubenow, M. L. ibid, 1996.

121. Lewin, R. "The Earliest `Humans' Were More Like Apes" Science, vol 236, 1987, sid 1061-1063 och Johanson, D. C. et al, Nature, vol 327, 1987, sid 205-209.

122. Pilbeam, D. R. "The Evolution of Man", Funk & Wagnalls, New York 1970, sid 162 och Robinson, J. T., "Homo ‘Habilis' and the Australopithecines", Nature, vol 205, 1965, sid 121-124 och Oxnard, C. E. "The Order of Man", YUP 1984, sid 1 och Cronin, J. E. et al, ibid, sid 117 och Clark, G. "World Prehistory in New Perspective", 3:e uppl., CUP 1977, sid 22 och Brace, C. L. & Montagu, A. "Human Evolution", 2:a uppl., MAC 1977, sid 271 och Wolpoff, M. H. & Brace, C. L. "Allometry and Early Hominids", Science, vol 189, 1975, sid 61-63 och Howells, W. W. "Homo Erectus in Human Descent: Ideas and Problems" i "Homo Erectus: Papers in Honor of Davidson Black" Sigmon, B. A. & Cybulski, J. S. (red.), University of Toronto Press, 1981, sid 78 och Oxnard, C. E. ibid 1987, sid 235 och Bunney, S. "Will the Real Homo habilis Stand Up?", NS, vol 120, 29 okt 1988, sid 33 och Wood, B. "Origin and Evolution of the Genus Homo", Nature, vol 355, 1992, sid 783-790 och Shipman, P. ibid, 1994 och "The Age of Australopithecines", Nature, vol 372, 1994, sid 31-32 och Lubenow, M. L. ibid, 1996 och Mehlert, A. W. ibid, 1996 och Mehlert, A. W. "The Rise and Fall of Skull KNM-ER 1470", ENTJ, vol 13, nr 2 1999, sid 96-100.

123. Moore, R. "Man, Time and Fossils", Cape, London 1954, sid 219.

124. Ulander, K. "Darwins tyske `bulldogg'", Genesis, nr 1 1989, sid 19-23 och Haeckel, E. "Naturlig skapelsehistoria", Albert Bonnier 1907 och Haeckel, E. "Natürliche Schöpfungs-Geschichte", Berlin 1911.

125. Carrington, R. "A Million Years of Man", WN 1963, sid 83-84.

1260. Thompson, W. R. Introduction to "Origin of Species" (Charles Darwin), JMD 1967, (1956 års upplaga).

127. Boule, M. & Vallois, H. "Fossil Men", Thames and Hudson, London 1957, sid 118-126, översättning av 1952 års upplaga av "Les Hommes Fossiles" (första originalet 1921).

128. Day, M. H. & Molleson, T. I. i "Human Evolution", Day, M. H. (red.), Taylor & Francis Ltd, London 1973, sid 127-154.

129. Lubenow, M. L. ibid, 1992, sid 96.

130. Bowden, M. ibid, sid 138-162 och Lubenow, M. L. ibid, 1992, 295 sid. Se även Davidson, P. L. "`Pithecanthropus IV': A Human Evolutionary Ancestor or an Artificial Reconstruction?", CRSQ, vol 31, 1995, sid 174-178.

131. Bowden, M. ibid, sid 90-137, vilken delvis haft franska källor.

132. Boule, M. & Vallois, H. ibid, sid 136-145.

133. Bowden, M. ibid (en del av Bowdens material är taget från franskspråkiga källor) och Black, D. et al "Fossil Man in China", Memoir of the Geological Survey of China, Serie A, nr 11, maj 1933, del 3, sid 110-141.

134. Daily Telegraph, 16 dec 1929 och Nature, vol 124, 1929, sid 973-974. (Fler referenser finns i Bowden, M. ibid).

135. Inget av dessa "problem" finns t ex i Rukang, Wu & Shenglong, L. "Peking Man", SCIAM, vol 248, juni 1983, sid 78-86 och Rukang, Wu & Olsen, J. W. (red.) "Palaeoanthropology and Palaeolithic Archaeology in the Peoplés Republic of China", AP 1985, sid 79-89.

136. Weidenreich, F. "Apes, Giants and Man", UCP 1946, sid 86.

137. Weidenreich, F. Geol. Surv. of China (Pal. Sin.) serie D, nr 10 1943 och Pei, W. C. Geol. Surv. of China (Pal. Sin.) serie D, nr 9, 1939 taget från Bowden, M. ibid, sid 108-110.

138. Duffet, G. "Some Implications of Variant Cranial Capacities for the Best-Preserved Australopithecine Skull Specimens", CRSQ, vol 20, 1983, sid 96-104 och Falk, D. "Hominid Brain Evolution: Looks Can Be Deceiving", Science, vol 280, 1998, sid 1714 och Conroy, G. C. et al "Endocranial Capacity in an Early Hominid Cranium from Sterkfontein, South Africa", Science, vol 280, 1998, sid 1730-1731.

139. Molnar, S. "Races, Types and Ethnic Groups", PH, 1975, sid 56-62, 99.

140. Green, A. J. et al "Severe Microcephaly With Normal Intellectual Development: The Nijmegen Breakage Syndrome", Journal of American Medical Association, vol 275, 1996, sid 662. Se även "Brain Drain", NS, vol 160, 2 jan 1999, sid 85-86.

141. Lubenow, M. L. "Reply to Malcolm Bowden's Letter on the Taxonomy of Human Fossils", CRSQ, vol 34, 1997, sid 23-24.

142. Molnar, S. ibid och Leakey, R. & Walker, A. "Homo Erectus Unearthed", NG, vol 168, 1985, sid 624-629 och Kennedy, G. E. "On the Autapomorphic Traits of Homo Erectus", Journal of Human Evolution, vol 20-21, 1991, sid 375-412 Lubenow, M. L. ibid, 1992, sid 46-236 och Brown, P. "Cranial Vault Thickness in Asian Homo erectus and Homo sapiens" i "100 years of Pithecanthropus" Franzen, J. L. (red.), Frankfurt am Main 1994, sid 33-46 och Lubenow, M. L. "Skull Variations not `Primitive`", EN, vol 21, nr 2 1999, sid 43 och WMA "How Different is the Cranial-Vault Thickness of Homo erectus from Modern Man?", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 10-13.

143. Laughlin, W. S. "Eskimos and Aleuts: Their Origins and Evolution", Science, vol 142, 1963, sid 633-645 och Davidson, P. L. ibid och Lubenow, M. L. ibid, 1992 och Stringer, C. "The Asian Connection", NS, vol 128, 17 nov 1990, sid 35-37 och Bower, B. "Erectus Unhinged", SN, vol 141, 1992, sid 408-411 och Shipman, P. "On the Origin of Races", NS, vol 137, 16 jan 1993, sid 34-37 och Wolpoff, M. H. et al "The Case for Sinking Homo erectus" i "100 years of Pithecanthropus" Franzen, J. L. (red.), Frankfurt am Main 1994, sid 341-361 och Mehlert, A. W. "A Review of the Present Status of Some Alleged Early Hominids", ENTJ, vol 6, 1992, sid 10-41 och Mehlert, A. W. "Homo Erectus `to' Modern Man: Evolution or Human Variability?", ENTJ, vol 8, 1994, sid 105-116 och Beasley, G. J. "Archaic Fossil Human Remains — an Update", ENTJ, vol 9, 1995, sid 169-215.

144. "Late Pleistocene Man at Kow Swamp", Nature, vol 238, 1972, sid 308-309 och Kennedy, G. E. ibid, 1991 och Lubenow, M. L. ibid, 1992.

145. Fange, E. A. "Neanderthal, Oh How I Need You!", CRSQ, vol 18, 1981, sid 140-154.

146. Constable, G. "The Neanderthals", Time-Life-Books, New York 1973, sid 19-22 och Loring, B. C. "The Stages of Human Evolution", PH 1967, sid 22-23.

147. Pollard, W. G. "Science, Technology and the Doctrine of Dominion", Cresset, maj-juni 1966, sid 24.

148. Hunter, D. & Dahinden, R. "Sasquatch", New York 1973, sid 185. Taget från Fange, E. A., ibid.

149. Boule, M. & Vallois, H. ibid, sid 212.

150. Straus, W. L. Jr. & Cave, A. J. E. "Pathology and the Posture of Neanderthal Man", Quarterly Review of Biology, vol 32, dec 1957, sid 348-363.

151. Ivanhoe, F. "Was Virchow right about Neanderthal?", Nature, vol 227, 1970, sid 577-579.

152. Arensburg, B. et al "A Middle Paleolithic Human Hyoid Bone", Nature, vol 338, 1989, sid 758-760 och "Speaking of Neanderthals", Anthroquest, nr 43 1991, sid 5-14 och Beasley, G. J. "Archaic Fossil Human Remains — an Update", ENTJ, vol 9, 1995, sid 169-215 och Balter, M. "Cave Structures Boosts Neandertal Image", Science, vol 271, 1996, sid 449 och Gore, R. "Neandertals", NG, vol 189, jan 1996, sid 2-35 och Lubenow, M. L. "Recovery of Neandertal mtDNA: An Evaluation", ENTJ, vol 12, 1998, sid 87-97 och Wolpoff, M. H. "Neandertals: Not So Fast", Science, vol 282, 1998, sid 1991 och Norris, S. "Family Secrets", NS, vol 162, 19 jun 1999, sid 42-46 och Lubenow, M. "En tillyxad evolutionär myt som är stendöd", Genesis, nr 1 1999, sid 28-29 och Lubenow, M. L. "Lagar Velho 1 Child Skeleton", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 6-8.

153. "Djurens värld", FN, band 11, sid 570 och Kappelman, J. "They Might Be Giants", Nature, vol 387, 1997, sid 126-127.

154. Bower, B. "Neandertals' Disappearing Act", SN, vol 139, 1991, sid 360-363 och Lubenow, M. ibid, 1992, sid 139-143 och Beasley, G. J. ibid, 1995 och Gore, R. ibid och García-Pozuelo-Ramos, C. "Taxonomy of Primates", CRSQ, vol 34, 1997, sid 93-102 och Lubenow, M. L. ibid, 1998.

155. Straus, W. L. Jr. & Cave, A. J. E. ibid och Ivanhoe, F. ibid och Wright, D. J. M. "Syphilis and Neanderthal Man", Nature, vol 229, 1971, sid 409 och Rothschild, B. M. "Oldest Bone Disease", Nature, vol 349, 1991, sid 288. Se även Brown, C. "The Gene-Theme Model and Origin of Man", CRSQ, vol 26, 1989, sid 65-66.

156. Cuozzo, J. W. "Neandertal Children's Fossils: Reconstruction and Interpretation Distorted by Assumptions", ENTJ, vol 8, 1994, sid 166-178 och Cuozzo, J. W. "Fossil av neandertalbarn", Genesis, nr 2 2000, sid 27-30.

157. Romer, A. S. "Vertebrate Paleontology", UCP 1966, sid 228.

158. Morris, H. M. & Parker, G. E. "What Is Creation Science?", MB 1982, sid 119.

159. Science, vol 66, 1927, sid 579-581.

160. "News and Views", Nature, vol 118, 1926, sid 887 och Anderson, I. "Hominoid Collarbone Exposed as Dolphin's Rib", NS, vol 98, 1983, sid 199 och Herbert, W. "Hominoids Bear Up, Become Porpoiseful", SN, vol 123, 1983, sid 246 och Anderson, I. "Who Made the Laetoli Footprints?", NS, vol 98, 1983, sid 373 och "‘Ur-europen' var en åsna", Svenska Dagbladet, 14 maj 1984, sid 1 och Bower, B. "Anthropology", SN, vol 135, 1989, sid 251 och Tuttle, R. H. "The Pitted Pattern of Laetoli Feet", NH, nr 3 1990, sid 61-65.

161. Bergman, J. "The Piltdown Hoax's Influence on Evolution's Acceptance", CRSQ, vol 36, 1999, sid 145-154.

162. Nature, vol 174, 1954, sid 61-62.

163. Ulander, K. "Piltdownbluffen mera ett symptom än ett unikum", Genesis, nr 4 1995, sid 20-23.

164. Bergman, J. 1999, ibid.

165. Bowden, M. ibid, sid 3-55.

166. Bowden, M. ibid, sid 3-55 och Matthews, L. H. "Shall We Ever Know the Truth?", NS, vol 91, 1981, sid 26-28 och Gould, S. J. "The Piltdown Conspiracy", NH, vol 89, aug 1980, sid 8-28 och Lowenstein, J. M. et al "Piltdown Jaw Confirmed as Orang", Nature, vol 299, 1982, sid 294.

167. Halstead, L. B. "The Piltdown Hoax: Cui Bono?", Nature, vol 277, 1979, sid 596 och Bowden, M. ibid.

168. För dokumentation av en del fossila "apmänniskor" som inte behandlats här se: Bowden, M. ibid, 257 sidor.

169. Lewin, R. "New Roots for Human Family Tree", NS, vol 154, 7 jun 1997, sid 16. Just dessa fynd har ej undersökts på samma sätt som de andra fynden, men de är mer lika nutida människor än Homo erectus.

170. Bromage, T. "Faces from the Past", NS, vol 133, 11 jan 1992, sid 38-41 och Gibbons, A. "Walkers and Swingers", Science, vol 264, 1994, sid 350 och Spoor, F. et al "Implications of Early Hominid Labyrinthine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion", Nature, vol 369, 1994, sid 645-648 och Shipman, P. "Those Ears Were Made for Walking", NS, vol 143, 30 juli 1994, sid 26-29 och Wood, B. & Collard, M. "The Human Genus", Science, vol 284, 1999, sid 65-71 och WMA "The Non-Transitions in `Human Evolution'— on Evolutionists' Terms", ENTJ, vol 13, nr 2 1999, sid 10-13.

171. Andrews, P. "The Descent of Man", NS, vol 102, 3 maj 1984, sid 24-25 och Patterson, C. et al "Congruence Between Molecular and Morphological Phylogenies", Annual Review of Ecology and Systematics, vol 24, 1993, sid 153-188 och Gura, T. "Bones, Molecules...or Both?", Nature, vol 406, 2000, sid 230-233. För vissa anlag anser man dock att 90 % av variationen uppkommit efter att människa och schimpans skilts åt, trots att schimpans och även gorilla finns "inom" variationen som finns hos människosläket. Se Bergström, T. F. et al Nature Genetics, vol 18, 1998, sid 237-242 och Bergström, T. F. et al American Journal of Human Genetics, vol 64, 1999, sid 1709-1718. Se även Zihlman, A. L. et al "Pygmy Chimpanzee as a Possible Prototype for the Common Ancestor of Humans, Chimpanzees and Gorillas", Nature, vol 275, 1978, sid 744-746 och Franklin, C. "Three-Way Split for Our Ape Ancestors", NS, vol 140, 30 okt 1993, sid 14-15.

172. Gribbin, J. & Cherfas, J. "Descent of Man — or Ascent of Ape?", NS, vol 91, 1981, sid 592-595 och Da Silva, W. "Human Origins Thrown Into Doubt", NS, vol 153, 29 mars 1997, sid 18.

173. Lubenow, M. L. ibid, 1992, sid 170.

174. Oxnard, C. E. "Fossils, Teeth and Sex", University of Washington Press, 1987, sid 235-238 och Lubenow, M. L. ibid, 1992, sid 52-57, 174-176.

175. Howells, W. W. 1981, ibid, sid 79-81.

176. Anderson, I. "Who Made the Laetoli Footprints?", NS, vol 98, 1983, sid 373 och Tuttle, R. H. et al "The Pattern of Little Feet", AJPA, vol 78, 1989, sid 316 och Tuttle, R. H. ibid, 1990 och Tuttle, R. H. et al "Did Australopithecus Afarensis Make the Laetoli G Footprint Trails?", AJPA, suppl. 12 to the Annual Meeting, 1991, sid 175 och Tuttle, R. H. Book Review, AJPA, vol 85, 1991, sid 243-244.

177. Lubenow, M. L. "Recovery of Neandertal mtDNA: An Evaluation", ENTJ, vol 12, 1998, sid 87-97 och Norris, S. "Family Secrets", NS, vol 162, 19 jun 1999, sid 42-46 och Höss, M. "Nenderthal Population Genetics", Nature, vol 404, 2000, sid 453-454.

178. Cooper, A. et al "Neandertal Genetics", Science, vol 277, 1997, sid 1024-1027 och Holden, C. "More Neanderthal DNA", Science, vol 287, 2000, sid 2405.

179. Lubenow, M. L. ibid, 1998 och Ovchinnikov, I. V. et al "Molecular Analysis of Neanderthal DNA from the Northern Caucasus", Nature, vol 404, 2000, sid 490-493.

180. Bowden, M. ibid, sid 75-89 och Gentet, R. E. "Geological Evidence of Early Man", CRSQ, vol 27, 1991, sid 122-127 och Lain, E. C. & Gentet, R. E. "The Case for the Calaveras Skull", CRSQ, vol 33, 1997, sid 248-256.

181. Newton, E. T. "The Evidence for the Existence of Man in the Tertiary Period", Proceedings of the Geologists' Ass., maj 1897, part 2, sid 63-82.

182. Broom, R. & Schepers, G. W. H. "The South African Fossil Ape-Men — The Australopithecinae", Transvaal Museum Memoir No 2, 1946, sid 257.

183. Lain, E. C. & Gentet, R. E. ibid.

184. Holden, C. "The Politics of Paleoanthropology", Science, vol 213, 1981, sid 737-740 och Washburn, S. L. "The Evolution Game", Journal of Human Evolution, vol 2, 1973, sid 557-561 och Lewin, R. "Bones of Contention", ibid.

185. Lewin, R. "Bones of Contention", ibid, sid 19.

186. Jones, J. S. "A Thousand and One Eves", Nature, vol 345, 1990, sid 395-396.

187. Zuckerman, S. "Beyond the Ivory Tower" ibid, sid 19, 64.

188. Maynard Smith, J. "The Y of Human Relationships", Nature, vol 244, 1990, sid 591-592 och Vigilant, L. et al "African Populations and the Evolution of Human Mitochondrial DNA", Science, vol 253, 1991, sid 1503-1507 och Templeton, A. R. samt Hedges, S. B. et al "Human Origins and Analysis of Mitochondrial DNA Sequences", Science, vol 255, 1992, sid 737-739 och Gibbons, A. "Mitochondrial Eve Refuses to Die", Science, vol 259, 1993, sid 1249-1250 och Dorit, R. L. et al "Absence of Polymorphism at the ZFY Locus on the Human Y Chromosome", Science, vol 268, 1995, sid 1183-1185. Helt nyligen har det ifrågasatts om mt-DNA bara ärvs genom kvinnan. I så fall håller inte "Eva-teorin" med detta enkla argument, även om tanken i sig inte behöver förkastas. Se Lubenow, M. L. "Lagar Velho 1 Child Skeleton", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 6-8.

189. Parsons, T. J. et al "A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region", Nature Genetics, vol 15, 1997, sid 363-367 och Loewe, L. & Scherer, S. "Mitochondrial Eve: The Plot Thickens", TREE, vol 12, 1997, sid 422-423 och Genesis, nr 1 1998, sid 12-22 och Gibbons, A. "Calibrating the Mitochondrial Clock", Science, vol 279, 1998, sid 28-29. Denna slutsats gäller i stort även om mt-DNA delvis kan ärvas genom mannen.

190. Williamsson, P. G. "Palaeontological Documentation of Speciation in Cenozoic Molluscs from Turkana Basin", Nature, vol 293, 1981, sid 437-443.

191. Kurtén, B. "Björnen från Drakhålan", BA 1975, sid 34.

192. Romer, A. S. "Vertebrate Paleontology", UCP 1966, sid 297 och Würsig, B. "Dolphins", SCIAM, vol 240, mars 1979, sid 108 och Milinkovitch, M. C. & Thewissen, J. G. M. "Even-Toed Fingerprints on Whale Ancestry", Nature, vol 388, 1997, sid 622-624 och Zimmer, C. "At the Water's Edge", The Free Press, 1998, sid 165, 195-217 och Pennisi, E. "Genomes Reveal Kin Connections for Whales and Pumas", Science, vol 284, 1999, sid 2081 och Ursing, B. M. & Arnason, U. "Analyses of Mithochondrial Genomes Strongly Support a Hippopotamus-Whale Clade", Proceedings of the Royal Society of London, serie B, vol 265, 1998, sid 2251-2255 och Ursing, B. "Phylogeny of Artiodactyla and Cetacea", doktorsavhandling, Lunds universitet, 1999 och Luo, Z. "In Search of the Whales' Sisters", Nature, vol 404, 2000, sid 235-236.

193. Mchedlidze, G. A. "General Features of the Paleobiological Evolution of Cetacea", Amerind Publ. Co. 1984, sid 91 och Fordyce, R. E. "Cetacean Evolution and Eocene/Oligocene Environments" i "Eocene-Oligocene Climate and Biotic Evolution" Prothero, D. & Berggren, W. A. (red.), Princeton UP, 1992, sid 368-381 och Berta, A. "What Is a Whale?", Science, vol 263, 1994, sid 180-181 och Molén, G. & Molén, M. "Valarnas ursprung", Genesis, nr 4 1998, sid 25-29 och Zimmer, C. ibid.

194. Thewissen, J. G. M. et al "Fossil Evidence for the Origin of Aquatic Locomotion in Archaeocete Whales", Science, vol 263, 1994, sid 210-212 och Zimmer, C. ibid.

195. Gingerich, P. D. "Evidence for Evolution from the Vertebrate Fossil Record", JGE, vol 31, mars 1983, sid 140-144. Se även Gingerich, P. D. et al "Origin of Whales in Epicontinental Remnant Seas: Evidence from the Early Eocene of Pakistan", Science, vol 220, 1983, sid 403-406.

196. Berta, A. ibid, 1994.

197. Thewissen, J. G. M. et al ibid.

198. Cuffey, R. J. "Paleontologic Evidence and Organic Evolution" i "Science and Creationism", Montagu, A. (red.) Oxford UP 1984, sid 255-281. Cuffey såg dock inte sina egna logiska fel i tolkningen av fossilen, men gjorde en bra dokumentation. Se Molén, M. "Evolutionsteorin motsägs av fakta", Genesis, nr 3 1989, sid 19-24.

199. Ambrose, E. J. ibid, sid 118 och Taylor, G. R. ibid, sid 195 och Denton, M. ibid, sid 125-126 och Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 184. Se även Schram, F. R. "Cladistic Analysis and the Placement of Fossil Problematica" i "The Early Evolution of Metazoa and the Significance of Problematic Taxa" Simonetta, A. M. & Morris, S. C. (red.), CUP 1991, sid 35-46, för problem inom de ryggradslösa djuren.

200. Darwin, C. "Om arternas uppkomst", NK 1976, sid 214.

201. Raup, D. M. "Conflicts Between Darwin and Paleontology", Field Museum of NH Bulletin, vol 50, 1979, sid 22-29.

202. Beck, C. B. (red.) "Origin and Early Evolution of Angiosperms", Columbia UP, New York 1976, sid 1-11, 20, 285 och Heywood, V. H. i "Flowering Plants of the World", Oxford UP, 1978, sid 12-13 och Bold, H. C. et al "Morphology of Plants and Fungi", HR, 1980, sid 738-739 och Dahlgren R. & Bremer, K. "Major Clades of Angiosperms", Cladistics, vol 1, 1985, 349-368.

203. Corner, E. J. H. i "Evolution in Contemporary Botanical Thought", MacLeod, A. M. & Colby, L. S. (red.), Quadrangle Books, Chicago 1961, sid 61.

204. Denton, M. ibid, sid 93-142, 157-232.

205. Cloud, P. et al "The Works of Living Social Insects as Pseudofossils and the Age of the Oldest Known Metazoa", Science, vol 210, 1980, sid 1013-1015 och Cloud, P. & Glaessner, M. F. "The Ediacarian Period and System: Metazoa Inherit the Earth", Science, vol 217, 1982, sid 783-792 och Cloud, P. "Pre-Metazoan Evolution and the Origins of the Metazoa" i "Evolution and Environment", Drake, E. T. (red.), YUP 1968, sid 1-72 och Buick, R. "Microfossil Recognition in Archean Rocks: An Appraisal of Spheroids and Filaments from a 3500 M.Y. Old Chert-Barite Unit at North Pole, Western Australia", Palaios, vol 5, 1990, sid 441-459.

Kambrium och sen prekambrium har definierats om lite så de närmat sig varandra. Ibland har maskar grävt gångar genom "miljontals år" från det ena lagret till det andra. En del nya fynd, som liknar nu levande djur, har dock gjorts nyligen, i lager som definieras som sen prekambrium. Se Mount, J. F. "Re-evaluation of Unconformities Separating the `Ediacaran' and Cambrian Systems, South Australia", Palaios, vol 4, 1989, sid 366-373 och Eriksson, H. "Den geologiska tidsskalan rubbas?", Genesis, nr 1 1992, sid 28 och Kerr, R. A. "Pushing Back the Origins of Animals", Science, vol 279, 1998, sid 803-804 och Narbonne, G. M. "The Ediacara Biota: A Terminal Neoproterozoic Experiment in the Evolution of Life", GSA Today, vol 8, febr 1998, sid 1-6 och Jensen, S. et al "Ediacara-Type Fossils in Cambrian Sediments", Nature, vol 393, 1998, sid 567-569. Se även Hecht, J. "Worms Dig Holes in Evolutionary Ideas", NS, vol 169, 10 okt 1998, sid 6 och Brasier, M. "From Deep Time to Late Arrivals", Nature, vol 395, 1998, sid 547-548.

206. Lowe, D. R. "Abiological Origin of Described Stromatolites Older than 3.2 Ga", Geology, vol 22, 1994, sid 387-390 och Lowe, D. R. "Reply", Geology, vol 23, 1995, sid 191-192 och Walter, M. "Old Fossils Could be Fractal Frauds", Nature, vol 383, 1996, sid 385-386 och Grotzinger, J. P. & Rothman, D. H. "An Abiotic Model for Stromatolite Morphogenesis", Nature, vol 383, 1996, sid 423-425.

207. Krumholz, L. R. et al "Confined Subsurface Microbial Communities in Cretaceous Rock", Nature, vol 386, 1997, sid 64-66 och Pedersen, K. "Microbial Life in Deep Granitic Rock", FEMS Microbiology Reviews, vol 20, 1997, sid 399-414 och Kerr, R. A. "Life Goes to Extremes in the Deep Earth — and Elsewhere?", Science, vol 276, 1997, sid 703-704.

208. Buick, R. ibid, 1990 och Roth, A. A. "Life in the Deep Rocks and the Deep Fossil Record", Origins, vol 19, 1992, sid 93-104.

209. Morris, S. C. "Palaeontology's Hidden Agenda", NS, vol 127, 11 aug 1990, sid 38-42 och Gore, R. "Explosion of Life", NG, vol 184, okt 1993, sid 120-136.

210. Cloud, P. & Glaessner, M. F., ibid och Gibson, L. J. "Fewer Answers than Questions", Origins, vol 16, 1989, sid 76-80.

211. För andra förklaringar se: Cloud, P. E. "Pre-Metazoan Evolution and the Origins of the Metazoa", ibid, sid 25-26 och Morris, S. C. "The Search for the Precambrian-Cambrian Boundary", AS, vol 75, 1987, sid 156-167 och Bengtson, S. "Animal Embryos in Deep Time", Nature, vol 391, 1998, sid 529-530.

212. Frey, R. W. "Ichnology: The Study of Fossils and Recent Lebenspurren", Louisiana State University School of Geosciences, Miscellaneous Publication 71-1, 1971, sid 105-106.

213. WMA "The Fossil Record: Becoming More and More Random All the Time", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 110-116.

214. Wills, C. J. "The Succession in the Central Midlands", QJGS, vol 126, nr 1265 1970, sid 287.

215. Butterfield, N. J. & Rainbird, R. H. "Diverse Organic-Walled Fossils, Including `Possible Dinoflagellates,' from the Early Neoproterozoic of Arctic Canada", Geology, vol 26, 1998, sid 963-966.

216. Se t ex Cloud, P. & Glaessner, M. F. ibid och Kirkaldy, J. F. "The Study of Fossils", 2:a uppl., HPG 1973 (1971), sid 32, 42 och Stanley, S. M. "Macroevolution", WHF, 1979, sid 122-132 och Taylor, I. T. "Creatures that Time Forgot?", EN, vol 11, nr 3 1989, sid 10-15 och Heyler, D. & Poplin, C. M. "The Fossils of Montceau-les-Mines", SCIAM, vol 259, sept 1988, sid 70-76 och Rigby, J. K. et al "Dinosaurs from the Paleocene Part of Hell Creek Formation, McCone County, Montana", Palaios, vol 2, 1987, sid 296-302 och Hecht, J. "Insects are Immune to Mass Extinctions", NS, vol 139, 14 aug 1993, sid 15 och Kenrick, P. & Crane, P. R. "The Origin and Early Evolution of Plants on Land", Nature, vol 389, 1997, sid 33-39 och Oard, M. J. "How Well do Paleontologists Know Fossil Distributions?", ENTJ, vol 14, nr 1 2000, sid 7-8.

217. "Lebendige Vorwelt",WWW. Se även Scheven, J. "Stasis in the Fossil Record as Confirmation of a Belief in Biblical Creation", ICC2, vol 1, sid 197-215.

218. Repetski, J. E. "A Fish from the Upper Cambrian of North America", Science, vol 200, 1978, sid 529-531 och Sansom, I. J. et al "Presence of the Earliest Vertebrate Hard Tissues in Conodonts", Science, vol 256, 1992, sid 1308-1311 och Janvier, P. "Catching the First Fish", Nature, vol 402, 1999, sid 21-22 och Shu, D.-G. et al "Lower Cambrian Vertebrates from South China", Nature, vol 402, 1999, sid 42-44 och Zimmer, C. "Fossils Give Glimpse of Old Mother Lamprey", Science, vol 286, 1999, sid 1064-1065.

219. Eldredge, N. & Stanley, S. M. (red.) "Living Fossils", SV 1984 och Bengtson, S. "Oddballs from the Cambrian Start to get Even", Nature, vol 351, sid 184-185 och Ramsköld, L. & Xianguang, H. "New Early Cambrian Animal and Onchophoran Affinities of Enigmatic Metazoans", Nature, vol 351, 1991, sid 225-228 och Lee, J. S. "Hydrothermal Vents at Deep Sea Spreading Ridges: Modern-Day Fountains of the Deep?", CRSQ, vol 29, 1992, sid 13-18 och Eriksson, H. "Levande fossil", Genesis, nr 4 1992, sid 4 (Genesis har ofta rapporter om liknande fynd av "levande fossil") och Dilly, P. N. "Cephalodiscus graptolitoides sp. nov. a Probable Extant Graptolite", Journal of Zoology, vol 229, 1993, sid 69-78 och Rigby, S. "Graptolites Come to Life", Nature, vol 362, 1993, sid 209-210 och Wieland, C. "`Lost World' Animals — Found!", EN, vol 19, nr 1 1996/97, sid 10-13.

220. Erwin, D. H. "The End-Permian Mass Extinction: What Really Happened and Did It Matter?", TREE, vol 4, 1989, sid 225-229.

221. Lewin, R. "Evolutionary Theory Under Fire", Science, vol 210, 1980, sid 883-887.

222. Hitching, F. "Men Darwin hade fel" Kort avsnitt i Det Bästa, nov 1982, sid 56 och i Life, vol 5, april 1982, sid 48-52 ("Was Darwin Wrong?").

223. Løvtrup, S. "The Four Theories of Evolution II: The Epigenetic Theory", Rivista di Biologia, vol 75, nr 2 1982, sid 231-255.

224. Ipcar, D. "The Wonderful Egg", Doubleday, New York 1958. Taget från Morris, H. M. & Parker, G. E. ibid, sid 112.

225. Gish, D. T. 1995, ibid, sid 339-347.

226. Se t ex Ager, D. "The Nature of the Stratigraphical Record", 3:e uppl., JW 1993, sid 26-42.

227. Denton, M. ibid, sid 136, 161-162, 189-192.

228. Kerr, R. A. "Old Bones Aren't So Bad After All", Science, vol 252, 1991, sid 32-33.

229. Denton, M. ibid.

230. Cuffey, R. J. 1984, ibid och Molén, M. 1989, ibid.

231. Kemp, T. "A Fresh Look at the Fossil Record", NS, vol 108, 5 dec 1985, sid 66-67 och Molén, M. ibid, 1989.

232. Baker, S. "Tvistefrågan", DSS 1980.

233. Flera referenser är dokumenterade av Jones, A. J. "A Creationist Critique of Homology", CRSQ, vol 19, 1982, sid 156-175. Se även Land, M. F. "Optics and Vision in Invertebrates" i Autrum, H. et al (red.) "Handbook of Sensory Physiology", vol 7/6B, SV 1981, sid 472-593 (även om Land skriver om att ögon utvecklats visar han på den optimala designen) och Flam, F. "Physicists Take a Hard Look at Vision", Science, vol 261, 1993, sid 982-984.

234. Villee, C. A. et al "General Zoology", 5:e uppl., W. B. Saunders, Philadelphia 1978, sid 327.

235. White, F. N. "Circulation" i "Biology of the Reptilia", Gans, C. (red.), AP 1976, vol 5 sid 275-334.

236. Denton, M. ibid, sid 112-114.

237. Jones, A. J. "A Creationist Critique of Homology", CRSQ, vol 19, 1982, sid 156-175.

238. Jörnvall, H. "Proteinförändringar: Tidur till urtiden", FoF, nr 7 1980, sid 5-9.

239. Siffervärdena är egentligen inte utförda med enkla beräkningar av antalet aminosyror. De värden jag redovisar ger dock rätt storleksordning på skillnaderna.

240. Dayhoff, M. O. "Atlas of Protein Sequence and Structure", Washington D. C. 1972, sid 8-16, 95, D-8. Se även Syvanen, M. et al "Classical Plant Taxonomic Ambiguities Extend to the Molecular Level", JME, vol 28, 1989, sid 536-544.

241. Gärdeborn, A. "Den biologiska klockan", Genesis, nr 1 1998, sid 12-15.

242. Nei, M. , "Molecular Evolutionary Genetics", Columbia UP, New York 1987, sid 36-38 och Denton, M., ibid.

243. Scherer, S. "The Relative-Rate Test of the Molecular Clock Hypothesis: A Note of Caution", MBE, vol 6, 1989, sid 436-441 och Scherer, S. "The Protein Molecular Clock"i "Evolutionary Biology", Hecht, M. K. et al (red.), vol 24, Plenum Press, New York 1990, sid 83-106 och Ayala, F. J. "Molecular Clock Mirages", BioEssays, vol 21, 1999, sid 71-75 (Ayalas artikel visar också att man egentligen inte har någon förklaring till detta).

244. Vawter, L. & Brown, W. M. "Nuclear and Mitochondrial DNA Comparisons Reveal Extreme Rate Variation in Molecular Clock", Science, vol 234, 1986, sid 194-196 och Cockburn, A. et al "Molecular Clocks and Generation Time in Burramyid Marsupials", MBE, vol 7, 1990, sid 283-285 och Morell, V. "Proteins `Clock' the Origins of All Creatures — Great and Small", Science, vol 271, 1996, sid 448 och Ayala, F. J. "Vagaries of the Molecular Clock", PNAS, vol 94, 1997, 7776-7783 och Roth, A. A. "Origins", RH 1998, sid 135-136 och Burt, D. W. et al "The Dynamics of Chromosome Evolution in Birds and Mammals", Nature, vol 402, 1999, sid 411-413 och Wallis, M. "Episodic Evolution of Protein Hormones", JME, vol 50, 2000, sid 465-473.

245. Ytterligare problem är att de proteiner som är mest lika hos mycket olika organismer, som därför inte borde kunna förändras så lätt enligt en evolutionistisk tolkning, kan förändras mycket lätt när man gör nutida experiment. Detta försöker man dock förklara bort genom att utgå från evolutionsteorin och därför skriva att just dessa proteiner kanske inte kan förändras lätt ute i naturen, trots att de förändras lätt i experimenten. Behe, M. J. "Histone Deletion Mutants Challenge the Molecular Clock Hypothesis", Trends in Biochemical Sciences, vol 15, 1990, sid 374-376 och Zuckerkandl, E. "Dispensability of Parts of Histones and the Molecular Clock", JME, vol 32, 1991, sid 271-273.

246. Denton, M. ibid, sid 274-307. Se även Field, K. G. et al "Molecular Phylogeny of the Animal Kingdom", Science, vol 239, 1988, sid 748-753 och Løvtrup, S. "Darwinism: The Refutation of a Myth", Croom Helm, London 1987, sid 343 och Scherer, S. ibid, 1989 och Scherer, S. ibid, 1990 och Walker, M. "Waiting to Exhale", NS, vol 163, 11 sept 1999, sid 25.

247. Zuckerkandl, E. "The Appearance of New Structures and Functions in Proteins during Evolution", JME, vol 7, 1975, sid 21-23 och Rigby, P. W. J. et al "Gene Duplication in Experimental Enzyme Evolution", Nature, vol 251, 1974, sid 200-204.

248. Amemiya, C. T. et al, PNAS, vol 90, 1993, sid 6661-6665. Taget från Origins, vol 22, 1995, sid 35.

249. Dayhoff, M. O. 1972, ibid, sid 8-16, 95, D-8. Se även Syvanen, M. et al 1989, ibid.

250. Burt, D. W. et al 1999, ibid.

251. Rasmussen, A-S. et al "The Mitochondrial DNA Molecule of the Hagfish (Myxine glutinosa) and Vertebrate Phylogeny", JME, vol 46, 1998, sid 382-388 och Ursing, B. M. & Arnason, U. "Analyses of Mithochondrial Genomes Strongly Support a Hippopotamus-Whale Clade", Proceedings of the Royal Society of London, serie B, vol 265, 1998, sid 2251-2255 och Ursing, B. "Phylogeny of Artiodactyla and Cetacea", doktorsavhandling, Lunds universitet, 1999 och Rasmussen, A.-S. & Arnason, U. "Phylogenetic Studies of Complete Mithochondrial DNA Molecules Place Cartilaginous Fishes Within the Tree of Bony Fishes", JME, vol 48, 1999, sid 118-123 och Rasmussen, A.-S. & Arnason, U. "Molecular Studies Suggest that Cartilaginous Fishes have a Terminal Position in the Piscine Tree", PNAS, vol 96, 1999, sid 2177-2182 och Luo, Z. "In Search of the Whales' Sisters", Nature, vol 404, 2000, sid 235-236 och Gura, T. "Bones, Molecules...or Both?", Nature, vol 406, 2000, sid 230-233.

252. Se t ex Duke-Elder, S. "System of Ophtalmology", vol 1 "The Eye in Evolution", Henry Kimpton, London 1958, sid 178 och WMA "The Cephalopods in the Creation and the Universal Deluge", CRSQ, vol 15, 1978, sid 94-112 och SFI och Doolittle, R. F. "Similar Amino Acid Sequences: Chance or Common Ancestry?", Science, vol 214, 1981, sid 149-159 Schwabe, C. & Warr, G. W. "A Polyphyletic View of Evolution: The Genetic Potential Hypothesis", Perspectives in Biology an Medicine, vol 23, nr 3 1984, sid 465-485 och Schwabe, C. "On the Validity of Molecular Evolution", Trends in Biochemical Sciences, vol 11, juli 1986, sid 280-283 och Scherer, S. & Binder, H. i "Die Klassifikation und ihr Umfeld", Degens, P. O. et al (red.), sid 324-332, Indeksverlag, Frankfurt/Main 1986 och Briggs, D. E. G. & Fortey, R. A. "The Early Radiation and Relationships of the Major Arthropod Gropus", Science, vol 246, 1989, sid 241-243 och Fange, E. "The Litopterna — A Lesson in Taxonomy", CRSQ, vol 25, 1989, sid 184-190 och Denton, M. ibid, sid 178 och Patterson, C. et al "Congruence Between Molecular and Morphological Phylogenies", Annual Review of Ecology and Systematics, vol 24, 1993, sid 153-188 och Patterson, C. "Null or Minimal Models" i "Models in Phylogeny Reconstruction", Scotland, R. W. et al (red.) Systematics Ass. Spec. Vol. No. 52, Clarendon Press, 1994, sid 173-192 och Feduccia, A. Science, vol 267, 1995, sid 637-638 och Smith, O. "Fungal Foray", Nature, vol 390, 1997, sid 120 och Roux, K. H. et al, PNAS, vol 95, 1998, sid 11804-11809 och Clack, J. A. ZJ, vol 122, 1998, sid 61-97 och Pennisi, E. "From Embryos and Fossils, New Clues to Vertebrate Evolution", Science, vol 284, 1999, sid 575-577.

253. Stewart, C.-B. et al "Adaptive Evolution in the Stomach Lysozymes of Foregut Fermenters", Nature, vol 330, 1987, sid 401-404 och Sears, C. "Is it a Cow? Is it a Bird?", NS, vol 144, 12 nov 1994, sid 35-39 och WMA "Noah's Ark: A Feasibility Study", ICR 1996, sid 206 och Sharp, P. M. "In Search of Molecular Darwinism", Nature, vol 385, 1997, sid 111-112. (Se Weaver, L. H. et al JME, vol 21, 1985, sid 97-111, för andra problem med lysozym.)

254. Carroll, R. L. & Currie, P. J. "The Early Radiation of Diapsid Reptiles" i "Origins of the Higher Groups of Tetrapods", Schultze, H.-P. & Trueb, L. (red.) Cornell UP, 1991, sid 354-424.

255. Demoulin, V. "Protein and Nucleid Acid Sequence Data and Phylogeny", Science, vol 205, 1979, sid 1036-1038.

256. Naylor, G. J. P. & Brown, W. M. "Structural Biology and Phylogenetic Estimation", Nature, vol 388, 1997, sid 527-528 och Lewin, R. "Family Feuds", NS, vol 157, 24 jan 1998, sid 36-40.

257. Jaanusson, V. "Functional Thresholds in Evolutionary Progress", Lethaia, vol 14, 1981, sid 251-260.

258. Benton, M. "Is a Dog More Like a Lizard or a Chicken?", NS, vol 103, 16 aug 1984, sid 18-19 och Gardiner, B. G. "Tetrapod Classification", ZJ, vol 74, 1982, sid 207-232. Se även Hedges, S. B. et al, MBE, vol 7, 1990, sid 607-633.

259. King, J. A. & Millar, R. P. "Heterogenity of Vertebrate Luteinizing Hormone-Releasing Hormone", Science, vol 206, 1979, sid 67-69.

260. Beck, C. B. (red.) "Origin and Early Evolution of Angiosperms", Columbia UP, New York 1976, sid 11 och Scherer, S. i "Endocytobiology", vol 2, Schenk, H. E. A. & Schwemmler, W. (red.), Walter de Gruyter & Co., Berlin 1983, sid 863-870 och Syvanen, M. et al , ibid och Dahlgren, R. & Bremer, K. ibid, 1985 och Gray, M. W. et al "On the Evolutionary Origin of the Plant Mitochondrion and Its Genome", PNAS, vol 86, 1989, sid 2267-2271 och Archie, J. W. "Phylogenies of Plant Families: A Demonstration of Phylogenetic Randomness in DNA Sequence Data Derived from Proteins", Evolution, vol 4, 1989, sid 1796-1800 och Kemmerer, E. C. et al, JME, vol 32, 1991, 227-237.

261. Ahlberg, P. E. & Clack, J. A. "Lower Jaws, Lower Tetrapods — a Review Based on the Devonian Genus Acanthostega", Trans. of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, vol 89, 1998, sid 11-46.

262. Patterson, C. "Cladistics and Classification", NS, vol 94, 1982, sid 303-306 och Schoch, R. M. "Cladism Defended", NS, vol 101, 12 jan 1984, sid 47 och Krzywicki, A. & Slonimski, P. P. "Formal Analysis of Protein Sequences", JTB, vol 21, 1968, sid 305-330 och Hennig, W. (sid 244-256) och Sokal R. R. (sid 257-262), SZ, vol 24, nr 2 1975 och Schwabe, C. & Warr, G. W. ibid.

263. Hedges, S. B. et al ibid, 1990.

264. Baker, R. J. et al "On the Monophyly of Bats", SZ, vol 40, 1991, sid 216-231.

265. Nelson, L. "Blodet och cirkulationssystemet", Umeå universitet, Umeå 1977, sid 6 och Ballard, R. D. & Grassle, J. F. "Incredible World of Deep-Sea Oases", NG, vol 156, 1979, sid 680-705.

266. Dayhoff, M. O. "Atlas of Protein Sequence and Structure", Supplement 3, Washington D. C. 1978, sid 148-149, 238.

267. Schwabe, C. & Warr, G. W. ibid, och Schwabe, C. ibid.

268. Patterson, C. et al ibid, 1993.

269. Jones, A. J. ibid, och Cohen, J. "Living Embryos", 2:a uppl., PP 1967, sid 64 och Denton, M. ibid, sid 145-152 och Elinson, R. P. i "Development as an Evolutionary Process", Raff, R. A. & Raff, E. C. (red.), Alan R. Liss Inc., New York 1987, sid 1-3 och Tyler, S. E. B. "The Genesis Kinds: A Perspective from Embryology", ICC3, sid 547-559 och Wells, J. & Nelson, P. "Homology: A Concept in Crisis", Origins & Design, vol 18, nr 2 1997, sid 12-19.

270. Morris, H. M. & Parker, G. E. ibid, sid 27-34.

271. Simpson, G. G. & Beck, W. S. "Life, An Introduction to Biology", 2:a uppl., Harcourt, Brace & World, New York 1965, sid 240-241 och Thomson, K. S. "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated", AS, vol 76, 1988, sid 273-275 och Olsson, L. "Salamandern som utmanar utvecklingsläran", FoF, nr 7 1994, sid 37-40 och Brand, L. "Faith, Reason, & Earth History", AUP, 1997, sid 150-154.

272. Pennisi, E. "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered", Science, vol 277, 1977, sid 1435 och Grigg, R. "Fraud Rediscovered", EN, vol 20, nr 2 1998, sid 49-51 och Behe, M. J. "Embryology and Evolution", Science, vol 281, 1998, sid 348 och Frair, W. "Embryology and Evolution", CRSQ, vol 36, 1999, sid 62-67.

273. Rager, G. "Human Embryology and the Law of Biogenesis", Rivista di Biologia, vol 79, nr 4 1986, sid 449-465.

274. Dictionary of Scientific Biography, vol 6, sid 9, "Ernst Haeckel", Scribners, New York 1972.

275. Sarfati, J. "The Non-Evolution of the Horse", EN, vol 21, nr 3 1999, sid 28-31.

276. Bergman, J. & Howe, G. "`Vestigial Organs' Are Fully Functional", CRS Books, 1990 och Ulander, K. "Har människan rudimentära organ?", Genesis, nr 4 1993, sid 14-18 och Kaplan, J. "Functional External Ear Muscles", CRSQ, vol 90, 1993, sid 90 och Brand, L. ibid och Bergman, J. "Are Wisdom Teeth (Third Molars) Vestiges of Human Evolution?", ENTJ, vol 12, 1998, sid 297-304 och Gurney, P. W. V. "Our `Inverted' Retina — Is It Really `Bad Design'?", ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 37-44 och Menton, D. N. "The Plantaris and the Question of Vestigial Muscles in Man", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 50-53 och Bergman, J. "Do any Vestigial Structures Exist in Humans?", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 95-98.

277. Gloewer, J. W. "The Human Vermiform Appendix", ENTJ, vol 3, 1988, sid 31-38.

278. Murris, H. R. "Vestigial Organs", BC, vol 5, nr 13 1992, sid 10-15 och Bergman, J. & Howe, G. ibid.

279. Bergman, J. & Howe, G. ibid och Endo, H. et al "Role of the Giant Panda's `Pseudo-Thumb'", Nature, vol 397, 1999, sid 309-310 och WMA "The Panda Thumbs Its Nose at the Dysteleological Arguments of the Atheist Stephen Jay Gould", ENTJ, vol 13, nr 1 1999, sid 45-48. Den senaste fossila orm man hittat med "ben", skilde sig inte speciellt från nu levande ormar: Caldwell, M. W. & Lee, M. S. "A Snake with Legs from the Marine Cretaceous of the Middle East", Nature, vol 386, 1997, sid 705-709.

280. Bergman, J. & Howe, G. ibid och Annala, V. "Rudimentära organ", Genesis, nr 4 1993, sid 19-22.

281. Scadding, S. R. "Do ‘Vestigal Organs' Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, vol 5, maj 1981, sid 173-176.

282. Nei, M. & Koehn, R. K. (red.) "Evolution of Genes and Proteins", Sinauer Ass. Publ., Sunderland 1983, sid 14-61 och Nowak, R. "Mining Treasures from `Junk DNA'", Science, vol 263, 1994, sid 608-610 och Walkup, L. K. "Junk DNA: Evolutionary Discards or God's Tools?", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 18-30.

283. Ohno, S. PNAS, vol 81, 1984, sid 2421-2425 och Henikoff. S. et al "Gene within a Gene: Nested Drosophila Genes Encode Unrelated Proteins on Opposite DNA Strands", Cell, vol 44, 1986, sid 33-42 och Adelman, J. et al "Two Mammalian Genes Transcribed from Opposite Strands of the Same DNA Locus", Science, vol 235, 1987, sid 1514-1517 och Andreadis, A. et al "Generation of Protein Isoform Diversity by Alternative Splicing", Annual Review of Cell Biology, vol 3, 1987, sid 207-242 och Lima-de-Faria, A. "Evolution without Selection: Form and Function by Autoevolution", EL, 1988, sid 151, Krane, D. E. & Hardison, R. C. "Short Interspersed Repeats in Rabbit DNA Can Provide Functional Polyadenylation Signals", MBE, vol 7, 1990, sid 1-8 och Gesteland, R. F. et al "Recoding: Reprogrammed Genetic Decoding", Science, vol 257, 1992, sid 1640-1641 och Keese, P. K & Gibbs, A. "Origin of Genes: `Big Bang' or Continuous Creation?", PNAS, vol 89, 1992, sid 9489-9493 och Nowak, R. ibid och Farabaugh, P. J. "Alternative Readings of the Genetic Code", Cell, vol 74, 1993, sid 591-596 (taget från Origins, vol 22, 1995, sid 33) och Aw, S.-E. "The Origin of Life: A Critique of Current Scientific Models", ENTJ, vol 10, 1996, sid 300-314.

284. Zuker, C. S. "On the Evolution of Eyes: Would You Like It Simple or Compound?", Science, vol 265, 1994, sid 742-743 och Quiring, R. et al "Homology of the Eyless Gene of Drosophila to the Small Eye Gene in Mice and Aniridia in Humans", Science, vol 265, 1994, sid 785-789 och Loosli, F. et al "Isolation of a Pax-6 Homolog from the Ribbonworm Lineus Sanguineus", PNAS, vol 93, 1996, sid 2658-2663 och Pennisi, E. & Roush, W. "Developing a New View of Evolution", Science, vol 277, 1997, sid 34-37 och Lowe, C. J. & Wray, G. A. "Radical Alterations in the Roles of Homeobox Genes During Echinoderm Evolution", Nature, vol 389, 1997, sid 718-721 och Wells, J. & Nelson, P. ibid.

285. ReMine, W. J. "The Biotic Message — An Introduction", ICC3, sid 433-444 och Wise, K. P. "Is Life Singularly Nested or Not?", ICC4, sid 619-631.

286. Hopkin, K. "The Greatest Apes", NS, vol 162, 15 maj 1999, sid 26-30.

287. Hilario, E. & Gogarten, J. P. "Horizontal Transfer of ATPase Genes - the Tree of Life Becomes a net of Life", BioSystems, vol 31, 1993, sid 111-119 och Lawrence, J. G. & Roth, J. R. "Selfish Operons: Horizontal Transfer May Drive the Evolution of Gene Clusters", Genetics, vol 143, 1996, sid 1843-1860 och Doolittle, W. F. & Logsdon, J. M. "Archaeal Genomics: Do Archea Have a Mixed Heritage?", Current Biology, vol 8, 1998, sid R209-R211och Pennisi, E. "Genome Data Shake Tree of Life", Science, vol 280, 1998, sid 672-674 och Rivera, M. C. et al "Genomic Evidence for Two Functionally Distinct Gene Classes", PNAS, vol 95, 1998, sid 6239-6244 och Woese, C. "The Universal Ancestor", PNAS, vol 95, 1998, sid 6854-6859 och Jerlström, P. "Is the Evolutionary Tree Turning Into a Creationist Orchard?", ENTJ, vol 14, nr 2 2000, sid 11-13.

288. Varmus, H. "Reverse Transcription", SCIAM, vol 257, sept 1987, sid 46-54. Detta verkar dock kunna ske för förflyttningar inom samma organismslag. Se: Walkup, L. K., 2000, ibid.

289. Andreadis, A. et al ibid och Reik, W. & Constancia, M. "Making Sense or Antisense?", Nature, vol 389, 1997, sid 669-671 och Wells, J. & Nelson, P. ibid och Vogel, G. "New Finding Reveal How Legs Take Wing", Science, vol 283, 1999, sid 1615-1616.

290. Zuker, C. S. ibid och Quiring, R. et al ibid och Loosli, F. et al ibid och Pennisi, E. & Roush, W. ibid och Lowe, C. J. & Wray, G. A. ibid och Wells, J. & Nelson, P. ibid och Yuh, C.-H. et al "Genomic Cis-Regulatory Logic", Science, vol 279, 1998, sid 1896-1902 och Tucker, A. S. et al "Transformation of Tooth Type Induced by Inhibition of BMP Signaling", Science, vol 282, 1998, sid 1136-1138 (jämför med Kollar, E. J. & Fisher, C. Science, vol 207, 1980, sid 993-995).

291. De Beer, G. "Homology, An Unsolved Problem", Oxford UP 1971 och Wells, J. & Nelson, P. ibid.

292. Genesis, nr 2 1996, sid 15-16 och Wells, J. & Nelson, P. ibid och Frair, W. ibid.

293. Morell, V. "Rise and Fall of the Y Chromosome", Science, vol 263, 1994, sid 171-172 och Crow, J. F. "The Odds of Losing at Genetic Roulette", Nature, vol 397, 1999, sid 293-294.

294. Loewe, L. & Scherer, S. "Mitochondrial Eve: The Plot Thickens", TREE, vol 12, 1997, sid 422-423 och Genesis, nr 1 1998, sid 12-22 och slutet på avsnittet om människan i detta kapitel. Slutsatsen gäller även om det skulle visa sig att mt-DNA även delvis kan ärvas genom mannen (se ref 188).

295. Wieland, C. "Ancient DNA and the Young Earth", ENTJ, vol 8, 1994, sid 7-9 och Schweitzer, M. & Staedter, T. "The Real Jurassic Park", Earth, juni 1997, sid 55-57. Se även mer kontroversiella fynd: Fischman, J. "Have 25-Million-Year-Old Bacteria Returned to Life?", Science, vol 268, 1995, sid 977 och Cano, R. J. & Borucki, M. K. "Revival and Identification of Bacterial Spores in 25- to 40-Million-Year-Old Dominican Amber", Science, vol 268, 1995, sid 1060-1064 och Lewin, R. "They Came from 40 Million BC", NS, vol 146, 27 maj 1995, sid 18.

296. Sykes, B. "The Past Comes Alive", Nature, vol 352, 1991, sid 381-382 och Lindahl, T. "Recovery of Antediluvian DNA", Nature, vol 365, 1993, sid 700 och Lewin, R. "Fact, Fiction and Fossil DNA", NS, vol 141, 29 jan 1994, 38-41.

297. Lindahl, T. "Instability and Decay of the Primary Structure of DNA", Nature, vol 362, 1993, sid 709-715 och Poinar, H. N. et al "Amino Acid Racemization and the Preservation of Ancient DNA", Science, vol 272, 1996, sid 864-866 och Lewin, R. "Back from the Dead", NS, vol 156, 18 okt 1997, sid 42-43

298. Stoneking, M. "Ancient DNA", American Journal of Human Genetics, vol 57, 1995, sid 1259-1262 och Lewin, R. 1997, ibid.

299. Poinar, G. O. "Reply", Nature, vol 365, 1993, sid 700 och Woodward, S. R. et al "DNA Sequence from Cretaceous Period Bone Fragments", Science, vol 266, 1994, sid 1229-1232 och Woodward, S. R. "Response", Science, vol 268, 1995, sid 1194.

300. Poinar, H. N. et al ibid.

Personliga verktyg