Bok:Vårt ursprung/Appendix

Från Rilpedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kapitel två)
(Kapitel två)
Rad 19: Rad 19:
=== Kapitel två ===
=== Kapitel två ===
-
Sedan “Darwin-revolutionen” startat, när alla arkiv med allt Darwin skrivit släpptes fritt, har vi fått lära oss mycket mer om den mannens liv. Men, i sak har inte mycket ändrats.<br><br>Vi har fått se fler exempel på snabb mikroevolution, så snart börjar evolutionisterna komma ikapp de skapelsetroende när det gäller den riktiga evolutionen (se definition i boken). Det har blivit fler problem med att förklara hur mutationer och naturligt urval skulle kunna orsaka makroevolution, dvs att helt nya komplicerade saker uppkommer.<br><br>Man har hittar fler fossil av människor och djur. Om man struntar i de populära skrifterna, och alltför långtgående tolkningar, så har tolkningen av skapade slag stärkts. De mest berömda nya mellanformerna är olika fåglar samt dinosaurier som sägs ha fjädrar. Noggrannare undersökningar av nämnda varelser har visat att det rört sig om fåglar av olika slag, åtminstone en förfalskning samt ruttnande dinosauriehud med muskelfilament - samma sorts strukturer finns t ex hos delfiner. Neanderthalarna och andra har dragits ännu närmare oss, när t o m variationen hos nu levande människors DNA kan vara större än den mellan människan och neanderthalare. Andra nya fynd av “apmänniskor” har, efter en del inledande mer eller mindre hetsiga diskussioner, passats ihop bättre med tidigare redan gjorda fynd eller har visat sig vara misstag (precis som det skett när det gäller apmännisko-fynd gjorde under mer än 100 år).<br><br>De motsägelser som finns mellan verkliga observationer av fossil samt proteiners/DNA:s uppbyggnad, i förhållande till evolutionsteorin, har framskapat ytterligare “exotiska evolutionsteorier” bland forskare. Den kanske senaste är “biologisk big bang”. Det är en teori som inte löser några problem för hur evolutionen skulle ha skett men som tar hänsyn till de fakta som finns tillgängliga. Dessa fakta tolkas in i en ny modell som går ut på att evolutionen för det mesta sker långsamt, men under vissa perioder går supersnabbt med många biologiska innovationer som följd. På encellsstadiet räknar man med att cellmembranen “läckte” ut och in DNA/RNA, mellan organismer, så att många organismer fick del av samma arvsanlag. Frågan är dock hur dessa hypotetiska organismer skulle ha kunnat överleva, om det läckte in och ut kemikalier genom cellmembranen. Och - hur skulle de nya anlagen passa ihop med de gamla redan fungerande anlagen? Organismerna ansågs ha kunnat leva t ex på en plats där det fanns en “gröt” av “liv” vid heta källor på havets botten. I denna modell finns vidare inte ens något förslag till förklaring till hur nya gener skulle ha kunnat transporterats till mer avancerade organismer, utan den frågan lämnas öppen. I artikeln där denna nya teori beskrevs finns däremot en uppräkning av många fundamentala problem inom evolutionsteorin som allmänheten inte känner till, nämligen följande: 1) Hur skedde uppkomsten av de tusentals olika proteinveckningar som finns? 2) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av olika grundtyper av virus? 3) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)? 4) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)? 4) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av prokaryota phyla? 5) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av supergrupper/överfylum av eukaryoter? 6) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av olika phyla av djur?<br>(Källa: [http://www.biology-direct.com/content/2/1/21 www.biology-direct.com] )
+
Sedan “Darwin-revolutionen” startat, när alla arkiv med allt Darwin skrivit släpptes fritt, har vi fått lära oss mycket mer om den mannens liv. Men, i sak har inte mycket ändrats.
-
<br><br>För att lösa problemen med utvecklingen har det kommit flera “fantastiska idéer”, förutom tron att dinosaurier fick typ fågelungar, har man förslagit 1) att något slags korsning mellan gris och schimpans blev till varelsen som utvecklades till moderna människor och 2) att det kanske utvecklats superintelligenta dinosaurier på andra planeter.
+
Vi har fått se fler exempel på snabb mikroevolution, så snart börjar evolutionisterna komma ikapp de skapelsetroende när det gäller den riktiga evolutionen (se definition i boken). Det har blivit fler problem med att förklara hur mutationer och naturligt urval skulle kunna orsaka makroevolution, dvs att helt nya komplicerade saker uppkommer.
 +
 
 +
Man har hittar fler fossil av människor och djur. Om man struntar i de populära skrifterna, och alltför långtgående tolkningar, så har tolkningen av skapade slag stärkts. De mest berömda nya mellanformerna är olika fåglar samt dinosaurier som sägs ha fjädrar. Noggrannare undersökningar av nämnda varelser har visat att det rört sig om fåglar av olika slag, åtminstone en förfalskning samt ruttnande dinosauriehud med muskelfilament - samma sorts strukturer finns t ex hos delfiner. Neanderthalarna och andra har dragits ännu närmare oss, när t o m variationen hos nu levande människors DNA kan vara större än den mellan människan och neanderthalare. Andra nya fynd av “apmänniskor” har, efter en del inledande mer eller mindre hetsiga diskussioner, passats ihop bättre med tidigare redan gjorda fynd eller har visat sig vara misstag (precis som det skett när det gäller apmännisko-fynd gjorde under mer än 100 år).
 +
 
 +
De motsägelser som finns mellan verkliga observationer av fossil samt proteiners/DNA:s uppbyggnad, i förhållande till evolutionsteorin, har framskapat ytterligare “exotiska evolutionsteorier” bland forskare. Den kanske senaste är “biologisk big bang”. Det är en teori som inte löser några problem för hur evolutionen skulle ha skett men som tar hänsyn till de fakta som finns tillgängliga. Dessa fakta tolkas in i en ny modell som går ut på att evolutionen för det mesta sker långsamt, men under vissa perioder går supersnabbt med många biologiska innovationer som följd. På encellsstadiet räknar man med att cellmembranen “läckte” ut och in DNA/RNA, mellan organismer, så att många organismer fick del av samma arvsanlag. Frågan är dock hur dessa hypotetiska organismer skulle ha kunnat överleva, om det läckte in och ut kemikalier genom cellmembranen. Och - hur skulle de nya anlagen passa ihop med de gamla redan fungerande anlagen? Organismerna ansågs ha kunnat leva t ex på en plats där det fanns en “gröt” av “liv” vid heta källor på havets botten. I denna modell finns vidare inte ens något förslag till förklaring till hur nya gener skulle ha kunnat transporterats till mer avancerade organismer, utan den frågan lämnas öppen. I artikeln där denna nya teori beskrevs finns däremot en uppräkning av många fundamentala problem inom evolutionsteorin som allmänheten inte känner till, nämligen följande:
 +
#) Hur skedde uppkomsten av de tusentals olika proteinveckningar som finns?
 +
#) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av olika grundtyper av virus? 3) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)?
 +
#) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)?
 +
#) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av prokaryota phyla?
 +
#) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av supergrupper/överfylum av eukaryoter? 6) Hur skedde uppkomsten&nbsp; av olika phyla av djur?<br>(Källa: [http://www.biology-direct.com/content/2/1/21 www.biology-direct.com] )
 +
 
 +
För att lösa problemen med utvecklingen har det kommit flera “fantastiska idéer”, förutom tron att dinosaurier fick typ fågelungar, har man förslagit 1) att något slags korsning mellan gris och schimpans blev till varelsen som utvecklades till moderna människor och 2) att det kanske utvecklats superintelligenta dinosaurier på andra planeter.
<br>A chimp-pig hybrid origin for humans?
<br>A chimp-pig hybrid origin for humans?
http://phys.org/news/2013-07-chimp-pig-hybrid-humans.html (3/7 2013)
http://phys.org/news/2013-07-chimp-pig-hybrid-humans.html (3/7 2013)
<br>Human hybrids: a closer look at the theory and evidence
<br>Human hybrids: a closer look at the theory and evidence
http://phys.org/news/2013-07-human-hybrids-closer-theory-evidence.html (25/7 2013)
http://phys.org/news/2013-07-human-hybrids-closer-theory-evidence.html (25/7 2013)
-
<br>Could 'advanced' dinosaurs rule other planets? http://phys.org/news/2012-04-advanced-dinosaurs-planets.html (11/4, 2012).<br><br>
+
<br>Could 'advanced' dinosaurs rule other planets? http://phys.org/news/2012-04-advanced-dinosaurs-planets.html (11/4, 2012).
-
 
+
 +
Jämförelser mellan proteiner och DNA har än mer visat på “Lego-effekten”, dvs att samma byggstenar används på många olika sätt - precis som i en skapelsegruppering. Ibland blir det ganska underliga resultat - som att hästar/noshörningar är närmast släkt med rovdjur, myrkottar och fladdermöss! Människan liknar schimpansen med bara 50-90%, mest troligt kring 70%, beroende på hur man gör jämförelser. De intelligenta gissningar man gjorde för typ 30 år sedan, som visade att vi var till ca 98% lika, måste nu slutligen begravas.
-
Jämförelser mellan proteiner och DNA har än mer visat på “Lego-effekten”, dvs att samma byggstenar används på många olika sätt - precis som i en skapelsegruppering. Ibland blir det ganska underliga resultat - som att hästar/noshörningar är närmast släkt med rovdjur, myrkottar och fladdermöss! Människan liknar schimpansen med bara 50-90%, mest troligt kring 70%, beroende på hur man gör jämförelser. De intelligenta gissningar man gjorde för typ 30 år sedan, som visade att vi var till ca 98% lika, måste nu slutligen begravas.<br><br>Och - de som vill hålla fast vid fostrets utveckling som stöd för evolution (trots alla bevis emot), de får väl vara 100 år tillbaka i tiden då! Problemet är bara att de vill presentera sin tro som vetenskapliga fakta och lura oss andra. Ungefär samma sak gäller för rudimentära organ. Än så länge känner dock de flesta inte till att vi hittat funktionen hos ca 93% av allt DNA (kanske mer), och man fortsätter (i okunskap) att undervisa att ca 90% av allt DNA saknar funktion och är “pseudogener”.
+
Och - de som vill hålla fast vid fostrets utveckling som stöd för evolution (trots alla bevis emot), de får väl vara 100 år tillbaka i tiden då! Problemet är bara att de vill presentera sin tro som vetenskapliga fakta och lura oss andra. Ungefär samma sak gäller för rudimentära organ. Än så länge känner dock de flesta inte till att vi hittat funktionen hos ca 93% av allt DNA (kanske mer), och man fortsätter (i okunskap) att undervisa att ca 90% av allt DNA saknar funktion och är “pseudogener”.
=== Kapitel tre ===
=== Kapitel tre ===

Versionen från 9 januari 2014 kl. 11.47

Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bokfakta
Bok MM VartUrsprung.jpg

Boktitel: "Vårt ursprung? Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia"
Författare: Mats Molén
Sidor: 340
Utgåva: 4:e omarbetade utgåvan
Utgivningsår: 2000
Språk: Svenska
Genre: Skapelselitteratur
Förlag: XP Media
ISBN: ISBN 91-89299-20-5

Innehåll

Appendix - Vårt ursprung?

FÖRORD

Debatten om vårt ursprung har förflyttats mer och mer från seriösa ansvarstagande personer till mindre seriösa diskussioner på internet. I stället för att man diskuterar fakta, får man ofta hör att man ljuger, det tas ingen hänsyn till vad man skriver, och internetsidor som talkorigins.org blir auktoriteter. Som faktakällor använder folk ibland turistbroschyrer, sina egna siter och dagstidningar, i stället för fackvetenskaplig litteratur. Många verkar ha “religiösa problem” - det är mycket känslor och händelser tidigare i livet som styr vad man vill fundera över. Allt detta gäller även kristna, så jag vänder mig inte emot någon speciell trosinriktning här, även om vissa ateister är de mest högljudda.

I dagens västerländska samhälle har således frågorna om vårt ursprung ofta flyttats från vetenskapen och till den politiska arenan. I många länder får man därför inte forska, publicera och kritisera fritt kring ursprungsfrågorna. Istället måste man hålla sig till de ”rätta” vetenskapliga teorierna. Dessa teorier är ofta förtäckt ateism och har ingenting att göra med sanningssökande. Även många kristna följer med i strömmen, i tron att forskningen om vårt ursprung och jordens historia rör sig om vanlig vetenskap. De som inte följer strömmen demoniseras ofta i massmedia och i en stor del av samhället.

Men, att inte tillåta kritik eller olika teorier är både emot demokratin och det sätt som vetenskapen skall arbeta på. Första kriteriet på att något är fel, är att man inte tillåts kritisera, diskutera eller ens nämna avvikande åsikter. Om något är seriöst, så skall det tåla seriös kritik.

Internet har idag tagit över en stor del av kunskapsförmedlandet. Nu kan man nå mängder av fackvetenskapliga tidskrifter direkt från sin dator. Människor med olika åsikter kan ofta enklare göra sin röst hörd. Samtidigt finns det mindre seriösa websidor, så man måste koppla på det kritiska tänkandet lite oftare än när man läser en granskad faktabok. Tyvärr har diskussionen om vårt ursprung ofta förvandlats från en seriös debatt till mer eller mindre ett krig. De ledande evolutionisterna har öppet sagt att deras syfte är att göra människor till ateister, Europarådet har beskrivit skapelsetroende närmast som terrorister och på oerhört många websidor används ett språk som inte skulle vara acceptabelt i ett “normalt” sammanhang. Vad vi än tror om själva grundfrågan, så borde vi reagera mot denna form av upptrappning av diskussionsklimatet och den åsiktsdiskriminering som det medför.

Men - de som vill vara seriösa kan fortfarande ha en konstruktiv diskussion, dock ofta inte längre så öppet och offentligt som tidigare. E-boken är en fortsättning på den mer seriösa debatten. De felaktiga detaljer forskare hittat i Vårt ursprung? är borttagna. Åsikten att undertecknad “tror fel” är förstås inte ändrad - vi skall inte leva under auktoritetstro - varken när maktintresserade personer utnyttjar positioner i kyrkans namn, eller när ateister gör det i vetenskapens namn. Så under tiden som denna bok uppdateras tas seriösa kommentarer tacksamt emot.

För den som vill läsa mer om religion, politik och olika former av diskriminering rekommenderas i första hand boken “När människan blev ett djur”, av undertecknad. Boken “Evolutionslåset” (även den av undertecknad) handlar mer om hur den kristna kyrkan påverkats av evolutionsteorin - många har inte upptäckt vidden av problemet innan de läst denna bok.

Undertecknad har en egen site, där jag beskriver min egen tro lite mer: www.matsmolen.se. Där finns även svar på den mest betydelsefulla oseriösa kritik som kommit under åren. Vill man ställa frågor kan man gå in på www.genesis.nu.

oktober 2013
Mats Molén

Uppdateringar av Vårt ursprung?

I texten nedan nämner jag mest nya rön som finns i sekulär vetenskaplig facklitteratur. Jag ger inte alltid referenser till mina utsagor, eftersom det blir en hel del extra jobb som måste ändras eftersom. Många saker nämns dock, med källor och allt, på internationella skapelsesidor på nätet, som www.creation.com och www.icr.org. Även om man inte delar alla tolkningar på dessa sidor, så är det en rik källa för att hämta in fakta. Nu för tiden hittar man mycket fack-vetenskaplig information direkt på internet, samma text som i de vetenskapliga tidskrifterna. Ibland finns informationen bara på nätet. Ibland kan rubriker vara lite annorlunda när man jämför nätversioner och versioner publicerade i pappersformat. Ibland finns det inte alltid volym och sidnummer på det som finns på nätet. Men - med den information som finns i källhänvisningarna skall man enkelt kunna hitta igen det man söker på nätet eller på bibliotek.

De källor jag ger nedan i appendixet är förkortade enligt texten här: [1]

Kapitel ett

Undertecknad har inte hittat någon kritik av de utredningar som gjorts i Vårt ursprung? när det gäller vad vetenskap är för något. Därmot har debatten spetsats till, genom att fler ateister gett sig in i debatten både för och emot evolutionsteorin (se t ex Nagel, T “Mind and cosmos. Why the materalist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false”, Oxford University Press 2012).

I litteratur som är kritisk mot skapelsetankar, anses att man kan förklara uppkomsten av komplicerade livsprocesser, bara genom att det finns processer som är olika komplicerade. Men, det är en form av cirkelresonemang - bara för att det finns mer eller mindre komplicerade saker betyder det INTE att de har utvecklats. (Se lite mer här: www.matsmolen.se.) Det mest intressanta är att man börjat använda datorsimulationer för att försöka visa hur ögat utvecklats. Dessa simulationer är dock inte kopplade till verkligheten, mer än en vanlig tecknad film, förutom att det används ett mer vetenskapligt språk. Plus att det hela styrs av en skapare, i detta fall svenska forskare. Man förstår att det inte kan finnas så mycket bevis för makroevolution, när man måste hänvisa till sådana exempel. (Se lite mer kommentarer av undertecknad en bit ner här fof.se/tidning/2006/3/ogat-mitt-i-stormen och här www.matsmolen.se.) Senare forskning har visat att ögat är ännu mer komplicerat än man tidigare trott, med t ex fiberoptik som leder ljuset rätt och att ögats näthinna byggs upp av ett ett tiotal olika lager med ett dussintal olika typer av nervceller som för informationen vidare till hjärnan (Källa till senare delen av meningen: Roska, B, Molnar, A och Werblin, F S. Parallel processing in retinal ganglion cells: how integration of space-time patterns of excitation and inhibition form the spiking output. Journal of Neurophysiology, vol 95:3810-3822. 2006 .)När det gäller DNA, har man upptäckt att det finns flera gånger fler lagrad information i denna molekyl än det finns i själva “textsträngen” av baser. Varje bas avläses nämligen flera gånger, ca 10 gånger i åtminstone några fall, för att tillverka sådant som behövs i kroppen - delvis “framlänges”, delvis “baklänges” och delvis i små delar som sätts ihop på olika sätt. Det innebär att varje förändring i arvsanlagen kan förändra upp till 10 olika strukturer i kroppen samtidigt. Frågan är om det är möjligt att kunna förändra arvsanlagen något alls på de platser där de avläses 10 gånger. Dessutom har man upptäckt funktionen hos nästan allt DNA. De delar av DNA:t som man tidigare inte kände till någon funktion hos, verkar vara de delar som styr resten av cellan - ungefär som att windows är grundprogrammet som behövs för att kunna använda en mängd andra datorprogram.

Kapitel två

Sedan “Darwin-revolutionen” startat, när alla arkiv med allt Darwin skrivit släpptes fritt, har vi fått lära oss mycket mer om den mannens liv. Men, i sak har inte mycket ändrats.

Vi har fått se fler exempel på snabb mikroevolution, så snart börjar evolutionisterna komma ikapp de skapelsetroende när det gäller den riktiga evolutionen (se definition i boken). Det har blivit fler problem med att förklara hur mutationer och naturligt urval skulle kunna orsaka makroevolution, dvs att helt nya komplicerade saker uppkommer.

Man har hittar fler fossil av människor och djur. Om man struntar i de populära skrifterna, och alltför långtgående tolkningar, så har tolkningen av skapade slag stärkts. De mest berömda nya mellanformerna är olika fåglar samt dinosaurier som sägs ha fjädrar. Noggrannare undersökningar av nämnda varelser har visat att det rört sig om fåglar av olika slag, åtminstone en förfalskning samt ruttnande dinosauriehud med muskelfilament - samma sorts strukturer finns t ex hos delfiner. Neanderthalarna och andra har dragits ännu närmare oss, när t o m variationen hos nu levande människors DNA kan vara större än den mellan människan och neanderthalare. Andra nya fynd av “apmänniskor” har, efter en del inledande mer eller mindre hetsiga diskussioner, passats ihop bättre med tidigare redan gjorda fynd eller har visat sig vara misstag (precis som det skett när det gäller apmännisko-fynd gjorde under mer än 100 år).

De motsägelser som finns mellan verkliga observationer av fossil samt proteiners/DNA:s uppbyggnad, i förhållande till evolutionsteorin, har framskapat ytterligare “exotiska evolutionsteorier” bland forskare. Den kanske senaste är “biologisk big bang”. Det är en teori som inte löser några problem för hur evolutionen skulle ha skett men som tar hänsyn till de fakta som finns tillgängliga. Dessa fakta tolkas in i en ny modell som går ut på att evolutionen för det mesta sker långsamt, men under vissa perioder går supersnabbt med många biologiska innovationer som följd. På encellsstadiet räknar man med att cellmembranen “läckte” ut och in DNA/RNA, mellan organismer, så att många organismer fick del av samma arvsanlag. Frågan är dock hur dessa hypotetiska organismer skulle ha kunnat överleva, om det läckte in och ut kemikalier genom cellmembranen. Och - hur skulle de nya anlagen passa ihop med de gamla redan fungerande anlagen? Organismerna ansågs ha kunnat leva t ex på en plats där det fanns en “gröt” av “liv” vid heta källor på havets botten. I denna modell finns vidare inte ens något förslag till förklaring till hur nya gener skulle ha kunnat transporterats till mer avancerade organismer, utan den frågan lämnas öppen. I artikeln där denna nya teori beskrevs finns däremot en uppräkning av många fundamentala problem inom evolutionsteorin som allmänheten inte känner till, nämligen följande:

  1. ) Hur skedde uppkomsten av de tusentals olika proteinveckningar som finns?
  2. ) Hur skedde uppkomsten  av olika grundtyper av virus? 3) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)?
  3. ) Hur skedde uppkomsten av olika sorters prokaryota celler (bakterier och arkebakterier)?
  4. ) Hur skedde uppkomsten  av prokaryota phyla?
  5. ) Hur skedde uppkomsten  av supergrupper/överfylum av eukaryoter? 6) Hur skedde uppkomsten  av olika phyla av djur?
    (Källa: www.biology-direct.com )

För att lösa problemen med utvecklingen har det kommit flera “fantastiska idéer”, förutom tron att dinosaurier fick typ fågelungar, har man förslagit 1) att något slags korsning mellan gris och schimpans blev till varelsen som utvecklades till moderna människor och 2) att det kanske utvecklats superintelligenta dinosaurier på andra planeter.
A chimp-pig hybrid origin for humans? http://phys.org/news/2013-07-chimp-pig-hybrid-humans.html (3/7 2013)
Human hybrids: a closer look at the theory and evidence http://phys.org/news/2013-07-human-hybrids-closer-theory-evidence.html (25/7 2013)
Could 'advanced' dinosaurs rule other planets? http://phys.org/news/2012-04-advanced-dinosaurs-planets.html (11/4, 2012).

Jämförelser mellan proteiner och DNA har än mer visat på “Lego-effekten”, dvs att samma byggstenar används på många olika sätt - precis som i en skapelsegruppering. Ibland blir det ganska underliga resultat - som att hästar/noshörningar är närmast släkt med rovdjur, myrkottar och fladdermöss! Människan liknar schimpansen med bara 50-90%, mest troligt kring 70%, beroende på hur man gör jämförelser. De intelligenta gissningar man gjorde för typ 30 år sedan, som visade att vi var till ca 98% lika, måste nu slutligen begravas.

Och - de som vill hålla fast vid fostrets utveckling som stöd för evolution (trots alla bevis emot), de får väl vara 100 år tillbaka i tiden då! Problemet är bara att de vill presentera sin tro som vetenskapliga fakta och lura oss andra. Ungefär samma sak gäller för rudimentära organ. Än så länge känner dock de flesta inte till att vi hittat funktionen hos ca 93% av allt DNA (kanske mer), och man fortsätter (i okunskap) att undervisa att ca 90% av allt DNA saknar funktion och är “pseudogener”.

Kapitel tre

Bristerna i de mätmetoder man använder idag kvarstår. Nya undersökningar visar hur kol-14-metoden passats in i årsringar från träd - ser man grundartiklarna kan man se ganska enkelt hur tidsskalan sträckts ut de sista tusentals åren. Teorin som ligger till grund för datering med magnetfältets avtagande styrka har kunnat förutsäga fler planeters magnetfält innan dessa mätts upp med rymdsonder. Metoden har således styrkts ytterligare. Det har dessutom tillkommit några fler metoder som visar att allting inte kan vara så gammalt som det sägs i läroböcker och i TV.

Kapitel fyra

Ytterligare problem har dykt upp med big bang teorin (några finns här: www.metaresearch.org/cosmology/BB-top-30). Vår galax, Vintergatan, verkar ligga nära universums centrum - allt annat verkar ligga nästan i cirklar runt oss (se bild t ex här: www.matsmolen.se).

Kapitel fem

Nutida experiment och observationer har visat att även de finaste sedimentpartiklarna avsätts snabbt - man behöver inte använda indicier eller argument från andra naturvetenskapliga discipliner längre. Man kan följa hur en stor översvämning, när vattnet försvann från kontinenterna, eroderade ut klyftor rakt igenom höjderna och inte runt dem (det sistnämnda borde ha hänt om det skett under lång tid och med lite vatten). Man kan även se hur stenar samtidigt transporterats över stora landområden i t ex södra USA och har avsatts på höjder och i dalar. Man har hittat mjuka delar från dinosaurier, helt oförstenade med DNA, på platser där det även luktar ruttet kött när man gräver fram ben - en omöjlighet om de vore bara några miljoner år gamla (se www.dinosaurier.nu/fakta-om-dinosaurier).

Gömfröiga växter anses ha uppplommit ca 100 miljoner år än man trott tidigare, enligt evolutionsteorin. Det innebär att en del “felplacerade fossil” kanske inte längre är fel (tabell 5:2). (Källa: http://phys.org/news/2013-10-fossils-million-years-early-triassic.html)

Men - detta är inte så konstigt. Hela tiden hittar man fler djur och växter som ligger i fler och fler lager. Så färre och färre fossil kan vara “felplacerade” - de finns helt enkelt begravda i fler lager. (Se många rapporter om det här: http://www.dinosaurier.nu/nyheter-missa-inte-det-senaste-fr%C3%A5n-vetenskaplig-forskning

Kapitel sex

Ytterligare mätfakta från glaciala former visar att istiden inte kan ha hållit på så länge.

Kapitel sex och sju

Nya arkeologiska och biologiska fynd styrker den bibliska historien ytterligare. Se t ex Möller, L The Exodus case, 4:e uppl, Scandinavia publishing house 2010, 448 sidor.

Ytterligare djur som går i dvala under längre tid, är tre små halvapor på Madagaskar. Källa: Looks cute, but has strange habits, New Scientist, vol 218, 11 maj 2013, sid 17.


Människorna levde tidigare i små grupper med utbredd inavel och därmed många synliga ärftliga sjukdomar (man har t ex sett att halvsyskon fått barn med varandra), precis som det borde ha skett efter en utspridning av människor enligt Bibeln. Marshall, M Inbreeding shaped human evolution, NS, 28 nov 2013.

Personliga verktyg