Barsebäcks socken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Barsebäcks socken
Sockenfakta
Läge
Landskap Skåne
Län Skåne län
Kommun Kävlinge kommun
Härad/tingslag Harjagers härad
Stift Lunds stift
Församling Löddebygdens församling
Yta km2 SCB 1924 15 kvkm
Folkmängd SCB 1989 773
Kyrkor Barsebäcks kyrka
Sevärdheter Barsebäcksverket, Barsebäcks slott, Gillhögs gånggrift
Platser Barsebäck, Barsebäckshamn
Grannsocknar Löddeköpinge, Hofterup, Västra Karaby

Barsebäcks socken, socken i Kävlinge kommun, Skåne län, västra Skåne. Området ingår sedan 2002 i Löddebygdens församling.

Innehåll

Allmänt

Barsebäcks sockenområde ligger vid Öresund mellan Lundåkrabukten och Saltviken. Området har s.k. fullåkersbygd. Socknen gränsar i norr till Hofterups församling. I sydost avgränsas socknen av Löddeköpinge socken. Den östligaste delen av socknen genomkorsas av E6/E20.

Längst i väster, på en udde i Öresund, ligger Barsebäckshamn. Här fanns förr en s.k. stormvarningsstation. Barsebäckshamn var även ändstation på järnvägslinjen Kävlinge-Barsebäcks järnväg.

Strax sydost om Barsebäckshamn, vid Saltvikens norra utlopp, ligger Barsebäcks kärnkraftverk.

Ett par kilometer norr om Barsebäckshamn ligger Stenbocksvallarna och Sjöbo saltsjöbad.

Historik

Inom Barsebäcks sockenområde har man funnit cirka 70 fornlämningar.

Stenåldern märks genom en mängd fyndplatser. Minst 35 boplatser är kända. På dessa boplatser har man funnit såväl mesolitiskt som neolitiskt flintmaterial. Från stenåldern härrör även två gånggrifter. Båda har undersökts. Den största är Gillhögs gånggrift. Den har en helt bevarad kammare i en gravhög som är cirka 25 meter stor (Se vidare artikeln om Gillhög).

I socknen finns vidare cirka 30 gravhögar från bronsåldern samt flatmarksgravar från samma tid. Vid kusten ligger några skansar från 1700-talets början.

Barsebäcks slott omtalas tidigast år 1339. Den nuvarande huvudbyggnaden härrör från medeltiden, men byggdes om omkring 1750 samt år 1889.

År 1924 hade Barsebäcks socken 985 invånare på en yta av 15,23 kvkm. Samma år hade socknen 1238 hektar åker samt 67 hektar skogs- och hagmark. Socknen ingick historiskt i Harjagers härad.

År 1989 hade dåvarande Barsebäcks församling 773 invånare, vilket innebär en befolkningsminskning på cirka 20% sedan 1929.

Ortnamnet

År 1250 skrevs in Barsæbæc. Detta är ett ursprungligt bäcknamn. Betydelsen är okänd.

Se även

Källor

Litteratur

  • Rydbeck, O.; Stenkammargravar i Barsebäck, Arkeologiska studier, 1932

Externa länkarPersonliga verktyg