1 Mos 1:1

Från Rilpedia

Version från den 1 mars 2006 kl. 19.01 av Rilbot (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

(Dag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) | 1 Världens skapelse | 3 Ljuset | 6 Fästet | 9 Torrt land | 11 Växter | 14 Solen månen och planeterna | 16 Stjärnorna | 20 Vattendjur och fåglar | 24 Landdjur | 26 Människan
1917
1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
 
KJV
 1: In the beginning God created the heaven and the earth.
PR33-38
1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
 

1 Mos 1-1.jpg


Första dagen - Gud skapar universum (materia, tid och rum) ur intet. Ljus och planeten jorden skapas, helt täckt av vatten (se även Skapelsedagarna).

  • Historiens början kan härledas ur Bibelns uppgifter till ca 4000 år fKr. Se även Biblisk datering.
  • skapade - Skapelseberättelsen återger skapelse ex nihilo ”ur intet”. Från början finns ingenting annat än 'Elohím', Gud, som ensam är evig. Gud skapade hela universum (ordagrant ”himlarna och jorden”) genom ett under. Verbet {'bará'} ”skapa” kan bara användas med Gud som subjekt. [1]
  • I begynnelsen skapade Gud - Att Gud skapade innebär motsatsen till att allt kommit till av sig själv. Läs mer i separat artikel.
  • Varför är skapelsetro viktigt? - en kort introduktion om varför skapelseberättelsen är så viktig för Bibelns trovärdighet (föreningen Genesis).
  • Begynnelse - måste allt ha en början? Bibeln uppger bestämt att den materiella skapelsen har en början medan hedniskt tänkande alltid haft svårt att acceptera en "början" (och ett slut) och tenderar att alltid förutsätta ett tidigare led. Läs mer om hedniskt cirkeltänkande i separat artikel (ex: 1 Mos 1:1, Pred 3:11, 10:13, 1 Petr 4:17, Upp 21:6, 22:13).

[1] - Seth Erlandsson, Genesis 3-02.

Personliga verktyg