Salafism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Denna artikel är en del i en serie om

Islam

– en abrahamitisk religion

Shahada.svg

Projekt islam
Wikipedia: Projekt islam
 v  d  r 


Salafismen (سلفي) är en riktning inom sunniislam som vill gå tillbaka till religionen så som den praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.

Salafiterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde. Salaf betyder förfäder, en som bekänner sig till riktningen kallas salafi, och om det är en kvinna salafiyya.

Salafismen refererar från början till en reformistisk rörelse som fanns i slutet på 1800-talet. Den moderna salafismen anknyter till äldre namn som Ahmad bin Hanbal (780-855) och Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792), den senare har gett namn åt wahhabismen och anses företräda en sträng syn på hur islam ska utövas. Wahhabismen som finns bland annat i Saudiarabien kan ses som en del av salafismen och anhängare brukar även kalla sig muwahiddun (bekännare av Guds enhet). De flesta puritanska grupper inom den muslimska världen har salafitisk inriktning men inte nödvändigtvis wahhabitisk.

Det förekommande misstaget är att anse att salafism är någonting som är nyligen etablerat, så är det inte. När man talar om salafism så talar man endast om att följa metodologin där man följer Koranen och profeten Muhammeds sunnah utefter de tre första generationerna muslimers förståelse, det vill säga Muhammeds följeslagare, deras efterföljare och efterföljarnas anhängare. Detta är den metodologi som Ahl ul Sunnah wa'l Jama'ah följer, det vill säga sunniter. Så salafism är endast en metodologi, en studielära inom den sunnitiska religionen och därför skall den inte ses som en ny sekt i Islam.

I ett uttalande från den kända sunnitiska lärde Ibn Uthaymeen kan vi läsa; “Därför är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah de som har salafs troslära - även de som kommer senare fram till domedagen. Om han följer profetens och hans följeslagares metodik, då är han sannerligen salafî!”

En annan lärd man vid namn Ibn Radjab sade: “Sunnah är den beträdda vägen som innefattar att hålla fast vid det som profeten och hans renläriga kalifer höll fast vid inom trosläror, handlingar och uttalanden. Detta är den fullkomliga sunnah.”

I en känd hadith, uttalande från profeten Muhammed, kan vi läsa vad Muhammed sade när han blev tillfrågad om de bästa muslimerna och vilka de var: De bästa muslimerna är de i min generation. Därefter de som efterträder dem, och därefter de som efterträder dem.


Referenser


Se även

Personliga verktyg