Ord

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln handlar om det språkvetenskapliga begreppet. För datortermen, se ord (datorterm).
Språkets nivåer
Texter
Satser
Fraser
Ord
Morfem
Fonem

Ord, även kallat lexem (jämför lexikon), är inom lingvistiken ett begrepp för en sammansättning av ett eller flera morfem som betecknar ett föremål, en händelse, ett begrepp eller dylikt. Även en bestämd klang eller ljudbild är förknippad med ett visst ord. Den disciplin som studerar ord kallas lexikologi.

Svårighet i att definiera termen

Definitionen för vad ett ord är varierar mellan olika språk, och skiljelinjen mellan ett ord och en fras är inte alltid självklar. I de flesta skriftspråken markeras ord i texten med hjälp av mellanrum eller interpunktion, orddelare används i vissa språk, såsom amhariska. I andra språk, såsom mandarin, japanska och sanskrit, syns inte gränser mellan ord.

Även i skrivsystem som använder sig av mellanrum mellan orden är inte gränsen mellan orden alltid klar, ett exempel är det engelska ordet "ice cream" (glass), som skrivs som två ord, men klassificeras som ett ord då det inte kan skrivas om som "iced cream", "cream of ice" och så vidare. Samtidigt är ett substantiv ett ord, oavsett hur långt det är. Exempelvis i svenskan går det att skapa hur långa ord som helst, genom att sätta ihop flera ord. Ett mellanrum behöver inte vara den huvudsakliga gränsen i ordet, exempelvis engelska New Yorker (New York-bo), där New York är huvudordet, inte New och Yorker.

Ordgrupper

Ord kan delas in i tre grupper baserat på deras ursprung: arvord, lånord och nybildade ord. Arvord är ord som funnits i språket längre tillbaka än man kan härleda det och som ärvts från generation till generation. Lånord är ord som inlånats från andra språk. Svenskan har till exempel många lånord från tyskan, franskan och engelskan. Nybildade ord är ord som bildas inom ett språk när detta saknar ord för att beskriva något; vanligen genom att kombinera gamla ordstammar, men tidvis även genom att skapa nya sådana.

Se även


Personliga verktyg