Hypotyreos

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hypotyreos är en endokrin sjukdom som drabbar en av hundra människor. Vid hypotyreos producerar sköldkörteln för lite hormon (hypoproduktion av tyroideahormon i glandula tyroidea). Begreppet gör inte någon åtskillnad på hur tillståndet uppkommit, det vill säga om det är genom autoimmun tyreoidit, efter behandling med radioaktivt jod (jämför med hypertyreos) eller efter kirurgiskt borttagande av hela eller delar av sköldkörteln.

Innehåll

Symptom

Långsamt insjuknande med diffusa symptom. Trötthet, trögtänkthet, frusenhet, minnesproblem, minskad ämnesomsättning, förstoppning, ökat sömnbehov, myxödem (framför allt i händer, fötter och ögonlock) är vanliga symptom.

Myxödem är ett vanligt förekommande symptom på obehandlad hypotyreos. Innan kopplingen mellan myxödem och hypotyreos fastställts, användes begreppet som om en separat sjukdom. Namnet kommer från grekiskans myfxa slem.

Myxödem yttrar sig genom hudförändringar, då det ansamlas en homogen-gelatinös, mucinhaltig massa mellan fibrillerna i hudens bindvävnad. Detta leder till att huden blir svullen, spänd och fast. Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet, samt på halsen. Den myxödematösa svullnaden kan därifrån sprida sig till bålen och extremiteterna, och starkt påverka händer och fötter. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas.

I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar.

Även andra atrofiska (förtvining) rubbningar förekommer, som håravfall, tandlossning och nagelförändringar. Dessutom uppträder småningom även rubbningar i centrala nervsystemet, karakteriserade genom gradvis ökande kroppslig och andlig svaghet, vilken senare kan utvecklas till demens.

Själva sköldkörtelns volym minskar också som ett resultat av en obehandlad hypotyreos.

Utredning

Förhöjt TSH, lågt T4 vid primär hypotyreos. Vid ovanlig sekundär hypotyreos är T4 låg, medan TSH kan vara normal, hög eller låg.

Behandling

Livslång hormonbehandling med konstgjort sköldkörtelhormon. Läkemedlet heter i Sverige Levaxin.

Externa länkar


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg