Homonym

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Homonymer är ord som stavas och uttalas likadant, men som betyder olika saker och därför är olika ord.[1]

Den inom lexikografin mest etablerade homonymin föreligger mellan grundformer av semantiskt helt orelaterade ord; i ordböcker uppförs dessa som olika uppslagsord. Mindre väl synliga är fall där det ena ledet eller båda leden utgörs av en böjd form (exempelvis får, ekar). Om det ena ledets betydelse är härlett ur det andras, såsom i exemplet fluga (flygfä är primärt i förhållande till halsprydnad), används hellre termen polysemi. Om leden tillhör olika ordklasser accepteras de dock som homonyma, exempelvis väta (substantiv eller verb).

Begreppet homonymi kan elaboreras ytterligare. Ord som stavas lika men uttalas olika kallas homografa[2], exempelvis men (konjunktion) - men (skada), fars (genitiv) - fars, trumpet (av trumpen) - trumpet (instrument). Ord som uttalas lika men stavas olika kallas homofona, exempelvis kål - kol, (till) lags - lax. Även termen homoform har föreslagits, nämligen om olika ordformer inom samma paradigm, exempelvis moln (singular eller plural); kanske också om sammanfallande ordformer hos lexem som är förbundna genom ordbildning, exempelvis trumpet (adjektiv eller adverb), kalvar (substantiv eller verb).

Även om stavning och uttal sammanfaller kan en skillnad föreligga, nämligen på det fonologiska planet. Före svenskans senaste rättstavningsreform skiljde man på har sett (supinum) och ett illa sedt erbjudande (particip). I det homofona paret gått - gott återger ortografin skillnaden bara till hälften; jfr norskans fonologiskt mer adekvata gått - godt.

Innehåll

Exempel på svenska homonymer

 • band, en musikgrupp, knöt fast, videoband, vad man gör en rosett med.
 • bar, minst sex olika betydelser: oklädd, preteritum av bära, resp. alkoholförtäringsplats, två städer (i Ukraina och Montenegro) och ett tryckmått - Bar (måttenhet).
 • blåst, hård vind, att ha blåst t ex på varm soppa, att vara blåst (=dum) eller ha blivit lurad.
 • bär, minst två olika betydelser: småfrukt resp. kånkar.
 • brygga, minst fyra olika betydelser: förtöjningsanläggning, göra dryck av varmt vatten och växtdelar, gymnastisk position då man står bakåtböjd med både fötterna och händerna i marken, resp. tandställning.
 • drag, minst fem olika betydelser: släpa, fiskekrok, högt tempo, oönskat luftflöde, parodiera motsatt könsroll.
 • ekar, minst två olika betydelser: lövträdart och ljudstuds.
 • fil, minst fem olika betydelser: mejeriprodukt, verktyg, körfält, datafil, ärendeakt.
 • finne, böld eller finskspråkig person.
 • fluga flygande kryp, istället för slips, fiskeredskap, modenyck.
 • får, tillåten och en kusin till get.
 • , erhålla samt litet antal.
 • full, fylld till brädden, berusad.
 • garva, minst två olika betydelser: skratta (slangspråk) och konservera skinn.
 • halt, stopp, skada så man går dåligt.
 • hopp, minst två olika betydelser: förhoppning resp. skutt.
 • gift, minst två olika betydelser: civilstånd och skadlig substans.
 • klubba, hockeyklubba, ,metod att avrätta sälar, godisklubba (även mindre vanligt: att gå på olika nattklubbar).
 • koppar, metall, liten typ av mugg.
 • kruka, blomkärl, badkruka/fegis
 • , minst två olika betydelser: rad i vilken man väntar resp. redskap i biljard.
 • lager, minst tre olika betydelser: förvaringsplats resp. skikt. ölsort.
 • le, flina, less (slanguttryck), otrevlig (dialektalt).
 • lik, död kropp, liknande, segelkant.
 • lur, telefonlur, kort vila/tupplur.
 • lyra, ett musikinstrument och att fånga någonting direkt.
 • löpa, minst två olika betydelser: springa ett lopp resp. könsdrift hos bl.a. hund.
 • mask, något som används för att täcka ansiktet, en sorts djur, t ex daggmask
 • mocka, en typ av läder, städning av t.ex. hästbox.
 • plan, minst fyra olika betydelser: flygplan resp. planering, slät och nivå, fotbollsplan.
 • ram, ram runt en tavla, björntass.
 • rar, minst tre olika betydelser: fin, sällsynt, egendomlig.
 • ren, att vara ren resp. djuret ren.
 • rom, CD-ROM, fiskägg, en alkoholhaltig dryck.
 • sex, minst två olika betydelser: siffra resp. könsliv.
 • slang, böjligt rör, slanguttryck.
 • springa, att springa, smal avlång öppning (ex. mellan två plankor), det kvinnliga könsorganet
 • stick, bistick, försvinn.
 • svin, gris, skitstövel.
 • såg, något man har sett, verktyg.
 • söt, gulligt utseende, sockeraktig smak.
 • tiger, minst två olika betydelser: kattdjur och en akt av tystnad.
 • tron, minst två olika betydelser: en regents sittplats resp. tro i bestämd form.
 • tunna, förvaringskärl, smalt skurna skivor.
 • tärna, tex på bröllop, skära mat i fyrkantiga bitar och en fågelart.
 • under, minst två olika betydelser: en specifik placering resp. mirakel.
 • vad, minst fyra olika betydelser: frågeord, vadarställe, underben, vadslagning.
 • var, sju olika betydelser: frågeord, preteritumform av vara, imperativform av vara, varje, försiktig eller skygg, plattfisk, vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion, var som i kuddvar.
 • vass, skarp egg, gräsart i vattenbryn.
 • vind, minst tre olika betydelser: blåst, skev resp. våning i hus.
 • våg, minst fyra olika betydelser: höjning på vatten, redskap för vägning, trend ex. gröna vågen, ett stjärntecken.

Exempel på homonyma fraser

 • "Bar barbarbarbarbar bar bar barbarbarbarbar" med betydelsen "En naken barbar som gärna besöker barer främst avsedda för barbarer, gick omkring bärandes på en annan naken barbar som också denne är en frekvent besökare av barer för barbarer." (Meningen är kanske lättare att förstå, om man lägger in några bindestreck i orden: "Bar barbar-bar-barbar bar bar barbar-bar-barbar".)
 • "Var var var var var?" med betydelsen "På vilken plats befann sig varje vaksam plattfisk?".

Se även

Homonym (botanik)

Referenser

 1. Svenska Akademins Ordlista (online): sbst.; ord med samma form (uttal), men icke samma betydelse som ett annat ord, likljudande ord.
 2. Handbok i angelska från a till ö: "Det finns också ord som stavas lika men har olika betydelse och oftast olika uttal, s.k. homografer"


Personliga verktyg