Hebr 13

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1917
1: Förbliven fasta i broderlig kärlek.

2: Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.
3: Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.
4: Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.
5: Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: "Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig."
6: Alltså kunna vi dristigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?"
7: Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.
8: Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.
9: Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.
10: Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid tabernaklet icke hava rätt att få något att äta.
11: Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för synd, "brännas upp utanför lägret".
12: Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.
13: Låtom oss alltså gå ut till honom "utanför lägret" och bära hans smälek.
14: Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden.
15: Så låtom oss då genom honom alltid till Gud "frambära ett lovets offer", det är "en frukt ifrån läppar" som prisa hans namn.
16: Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.
17: Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.
18: Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.
19: Och jag uppmanar eder att göra detta, så mycket mer som jag hoppas att därigenom dess snarare bliva återgiven åt eder.
20: Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,
21: han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
22: Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.
23: Veten att vår broder Timoteus har blivit lösgiven. Om han snart kommer hit, vill jag tillsammans med honom besöka eder.
24: Hälsen alla edra lärare och alla de heliga. De italiska bröderna hälsa eder.
25: Nåd vare med eder alla.

 

KJV
1: Let brotherly love continue.

2: Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
3: Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body.
4: Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge.
5: Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
6: So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
7: Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation.
8: Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
9: Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.
10: We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
11: For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp.
12: Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
13: Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
14: For here have we no continuing city, but we seek one to come.
15: By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.
16: But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.
17: Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.
18: Pray for us: for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly.
19: But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner.
20: Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,
21: Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.
22: And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation: for I have written a letter unto you in few words.
23: Know ye that our brother Timothy is set at liberty; with whom, if he come shortly, I will see you.
24: Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy salute you.
25: Grace be with you all. Amen.

 

PR33.38
PR33-38:Hebr 13:1

PR33-38:Hebr 13:2
PR33-38:Hebr 13:3
PR33-38:Hebr 13:4
PR33-38:Hebr 13:5
PR33-38:Hebr 13:6
PR33-38:Hebr 13:7
PR33-38:Hebr 13:8
PR33-38:Hebr 13:9
PR33-38:Hebr 13:10
PR33-38:Hebr 13:11
PR33-38:Hebr 13:12
PR33-38:Hebr 13:13
PR33-38:Hebr 13:14
PR33-38:Hebr 13:15
PR33-38:Hebr 13:16
PR33-38:Hebr 13:17
PR33-38:Hebr 13:18
PR33-38:Hebr 13:19
PR33-38:Hebr 13:20
PR33-38:Hebr 13:21
PR33-38:Hebr 13:22
PR33-38:Hebr 13:23
PR33-38:Hebr 13:24
PR33-38:Hebr 13:25
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg