Europarådet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ej att förväxlas med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.
Europarådets flagga som även är EU:s flagga

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949. Dess stadga undertecknades den 5 maj 1949 i London.

Första sessionen hölls i september samma år; Winston Churchill höll dess öppningsanförande 19 september vid Zürichs universitet. Då beslutades det att Europarådet skulle upprätta en konvention som säkrade rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen undertecknades 4 november 1950 i Rom. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, vilken även ligger till grund för EU:s grundläggande rättigheter, har införts som lag i medlemsländerna; och likaså Europarådskonventionen om landsdelsspråk och minoritetsspråk. För medlemskap i Europarådet krävs numera att staten i fråga ratificerar Europakonventionen. Så var till exempel fallet med de forna Öststaterna.

Kontrollen av efterlevnaden av konventionen sker huvudsakligen av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Både mellanstatliga mål och enskilda klagomål kan väckas som ärenden. Europarådets ministerkommitté har även viktiga funktioner för konventionens efterlevnad. Tidigare fanns också en kommission för mänskliga rättigheter - Europakommissionen - men den avskaffades i och med en reform 1998.

I Helsingfors och Genève hölls Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) 1973-75. Detta ledde till Helsingforsöverenskommelsen som antogs 1 augusti 1975. ESK har ett nära samarbete med Europarådet, och så har även Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE).

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, som utgörs av stats- eller regeringscheferna i EU:s medlemsländer, och ej heller med Europeiska unionens råd, som är EU:s högsta beslutande organ.

För att ett land ska få bli medlem i Europarådet krävs det att landet

  1. har ett demokratiskt styrelseskick,[1]
  2. är en "europeisk stat", var Europas gränser går definieras dock inte
  3. respekterar sina medborgares grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Endast länder som är medlemmar i Europarådet kan komma i fråga för medlemskap i den europeiska unionen.

Medlemstater

██ Grundarstater

██ Senare tillkommna medlemmar

För närvarande finns 47 medlemsländer. När Europarådet bildades den 5 maj 1949 var det från början 10 medlemsländer:

Senare har det tillkommit fler medlemsländer. Här kommer en lista på dessa i den ordning som de har anslutit sig:

Europeiska länder som inte är medlemmar i Europarådet

  • Vitryssland Landets regering har inte ansökt om medlemskap i Europarådet.

Referenser

  1. Landet Kazakstan, som ligger i Asien men har en liten del av sin yta inom Europas gränser, har ansökt om medlemskap i Europarådet men nekats inträde i organisationen med motivering att staten inte uppfyller kriteriet om demokratiskt styrelseskick.
  2. Continuation by the Republic of Serbia of membership of the State Union of Serbia and Montenegro in the Council of Europe: Declaration by the Committee of Ministers of the Council of Europe

Externa länkar


Personliga verktyg