Adverb

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För satsdelen, se adverbial.

Adverb är en ordklass inom grammatiken, och betyder "till verb". Adverbet brukar användas som bestämning till ett verb.

Innehåll

Avgränsning

Adverben är en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser, särskilt inte gentemot adjektiv och pronomen. Adverben beskriver olika typer av omständigheter som fungerar som bestämningar till verb, adjektiv eller andra adverb. Bestämningen kan lägga till en betydelse av modalitet (svarar på frågan: hur?), temporalitet (svarar på frågorna: när? hur ofta? hur länge?), lokalitet (svarar på frågorna: var? vart?) eller mått och grad (svarar på frågor som: i vilken utsträckning, grad?). En avgörande skillnad jämfört med adjektiven är att adverben aldrig kongruensböjs efter sitt huvudord. Däremot kan vissa adverb kompareras, liksom adjektiven.

I vissa grammatikor har adjektiv i neutrumform (fult) omväxlande hanterats som adjektiv och som adverb, beroende på hur ordet används i den aktuella satsen, det vill säga om ordet används adverbiellt eller som predikativ/attribut. Fult är enligt denna syn ett adverb i satsen Jan Boklöv hoppade fult men ett adjektiv i satsen Jan Boklövs hopp var fult. I Svenska Akademiens grammatik behandlas samtliga dessa ord som adjektiv.

Ordbildning

Ordklassen är i stort sett sluten (eller inte längre produktiv), vilket betyder att ordklassen mycket sällan utökas med nya ord, till skillnad mot exempelvis adjektiv och verb. De allra flesta svenska adverb är neutrumformer av adjektiv med ändelsen -t, men det finns även suffix som påminner mer om engelskans -ly, spanskans -mente, franskans -ment, till exempel -en, -ligen och -vis. Det finns även ett antal (lexikaliserade) adverb som inte är bildade av aktuella adjektiv, tex idag, nyss, illa.

Exempel: Pelle gick nyligen till Lisa som ganska fort gömde sig. "Nyligen" är det adverb som talar om när Pelle gick, "fort" är adverbet som säger hur Lisa gömde sig, och "ganska" är adverbet som säger hur snabbt predikatet utförs.

Pronominaladverb

Pronominaladverb är i svenskan en grupp adverb nära besläktade med pronomina. De kan alltid ersättas med konstruktioner som innehåller ett pronomen. Till exempel kan därom ersättas med om detta och därifrån ersättas med från denna plats. De klassificeras antingen som demonstrativa, relativa, interrogativa eller indefinita utifrån vilken typ av pronomen de hör ihop med.

Källor


Personliga verktyg