Östanbäcks kloster

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Östanbäcks kloster, manligt kloster inom Svenska kyrkan för Heliga korsets brödraskap beläget i norra delen av Kila församling väster om Sala.

Innehåll

Bildandet, Klostrets roll i Svenska kyrkan

Heliga korsets brödraskap tillkom i Västerås stift och kan sägas ha en startpunkt den 14 februari 1960 när fyra teologistuderande avlade löften för brödraskapet. Sedan reformationen hade klostertanken saknats inom Svenska kyrkan. Brödraskapet bildades därför med dåvarande Västeråsbiskopen John Cullbergs goda minne men utan någon särskild sanktion från Svenska kyrkan sida. Brödernas löften avlades inför föreståndaren för Rättviks stiftsgård, stiftsadjunkt Nils-Hugo Ahlstedt.

Först 1990 skulle biskopsmötet uttala sitt stöd för den klosterrörelse som under 1900-talet växt fram inom Svenska kyrkan, även om indirekt stöd fanns genom att biskop emeritus Bengt Sundkler förordnats som klostrets visitator, först av biskopen i Västerås och sedan av ärkebiskopen.

Kommunitetsbildning med egendomsgemenskap skedde 1965 i Västerås-Barkarö gamla prästgård och i fem års tid levde kommuniteten som en del av församlingen. År 1970 kunde stiftelsen Heliga korsets brödraskap köpa en fastighet i Östanbäck, dit kommuniteten flyttade.

Klosterregel

Brödraskapet tog sin utgångspunkt i anglikansk och franciskansk tradition, men utvecklades sedan i en benediktinsk riktning påverkad av Andra Vatikankonciliets tankar. Idag lever munkarna enligt tidegärden och följer Benedikts regel. Benediktinorden består av oberoende kloster, och som fader för ett sådant inbjuds även det lutherska Östanbäcks abbot till de romersk-katolska abbotskongresser som hålls i Rom, dock med status som observatör.

Klostret

Huvudbyggnaden på klosterområdet uppfördes som skola 1876. När den togs över av brödraskapet bedrevs madrassfabrik i lokalerna och under renoveringsarbetet levde bröderna i stället i en sidobyggnad på fastigheten. Klosterbyggnaden, med kapell, brödernas celler och kök, togs i bruk 1972 men färdigställdes först senare och invigningen skedde den 20 juli 1975.

Klostret driver ett gästhem och på området finns en ljusverkstad där bröderna tillverkar stearinljus för kyrkligt bruk. Klostrets abbot är Fader Caesarius Cavallin, tillsynen utövas av biskop Bertil Gärtner.

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk